ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

  • 143

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Уланівська сільська рада, Вінницька обл., Хмільницький р-н., с.Уланів, вул. Миру, 9, 22032; код за ЄДРПОУ – 04331834; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Код ДК 021:2015:09120000-6  Газове паливо ( Природний газ) .

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-26-011725-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: з метою забезпечення належних умов роботи працівників Уланівської сільської ради, оголошено процедуру закупівлі “відкриті торги з особливостями” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» на закупівлю товару згідно ДК 021:2015:09120000-6  Газове паливо (Природний газ)». Кількість товару, яку необхідно закупити, визначено відповідно до аналізу фактичного використання газового палива на обігрів адміністративних приміщень Уланівської сільської ради з метою забезпечення належного їх функціонування.  

Плановий обсяг закупівлі природного газу- 11000 м3

Товар запропонований учасником повинен відповідати вимогам Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи, зокрема:

Найменування показника

Норма

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС/25 ºС

32,66 (09,07 кВтгод/м-3) - 34,54 МДж/м-3 (09,59 кВтгод/м-3)

2. Теплота згоряння вища,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС/25 ºС

36,20 (10,06 кВтгод/м-3) - 38,30 (10,64 кВтгод/м-3)

3. Теплота згоряння вища,  МДж/м³ кПа,  при 25 °C/0 °C

38,85 (10,80 кВтгод/м-3) - 41,10 (11,42 кВтгод/м-3)

4. Вміст метану (C1), мол. %

мінімум 90

5. Вміст етану (C2), мол. %

максимум 7

6. Вміст пропану (C3), мол. %

максимум 3

7. Вміст бутану (C4), мол. %

максимум 2

8. Вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. %

максимум 1

9. Вміст азоту (N2), мол. %

максимум 5

10. Вміст вуглецю (CO2), мол. %

максимум 2

11. Вміст кисню (O2), мол. %

максимум 0,2

12. Вміст механічних домішок

відсутні

13. Вміст сірководню, г/м-3

максимум 0,006

14. Вміст меркаптанової сірки, г/м-3

максимум 0,02

15. Температура точки роси за вологою °С при абсолютному тиску газу 3,92 МПа

не перевищує мінус 8 (-8)

16. Температура точки роси за вуглеводнями при температурі газу не нижче 0 °С

не перевищує 0°С

Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

  • Закону України «Про ринок природного газу»;

  • Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);

  • Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами);

  • Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами);

  • іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено відповідно до бюджетних кошторисних призначень на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 182092,79 грн. (Сто вісімдесят дві тисячі  дев’яносто дві гривні  79 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі прогнозних кошторисних призначень замовника на 2023 рік. Визначення потреби у товарі здійснено на підставі аналізу фактичного використання товару у четвертому кварталі 2023 року для забезпечення діяльності замовника.

8. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.