Додаток

до рішення 28 сесії 8 скликання 

сільської ради від 06.10.2022 року № 781

 

 

 

 

 

 

  • П Р А В И Л А
  • території населених пунктів
  • територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Уланів

2022 рік

 

 

 

 • 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території населених пунктів Уланівської територіальної громади (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території населених пунктів. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Уланівської територіальної громади виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Об'єкт благоустрою зеленого господарства - об'єкт благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження.

1.3. Об’єкти благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Організацію благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади забезпечує сільська рада та її виконавчі органи відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території.

1.5. Повноваження Уланівської сільської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

1.6. Уланівська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.8. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, “Типових правил благоустрою населеного пункту”, чинного законодавства України.

1.9. Правила містять загальнообов’язкові норми, які діють на території населених пунктів Уланівської територіальної громади.

1.10. Громадяни, особи без громадянства та юридичні особи, суб’єкти господарювання  несуть відповідальність за порушення Правил благоустрою території населених пунктів Уланівської територіальної громади згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

    • 2. Визначення термінів

Терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про охорону культурної спадщини»«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про відходи», «Про автомобільні дороги», «Про органи самоорганізації населення», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про рекламу»

 

 

 

«Правил дорожнього руху», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306,

«Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. N 76,

«Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.03.2011 N 145,

«Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006  N 105;

 

 

 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

автомобільна дорога, вулиця (дорога) - частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій)

багатоквартирний будинок - житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. 
У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є 
самостійними об’єктами нерухомого майна;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне нерухоме майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, 
осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових 
та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня 
шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального 
використання,належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення 
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей;

дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів;

елементи благоустрою визначені нормативно-правовими актами, є:

1) покриття автомобільних доріг (тверде), площ, проспектів, бульварів, вулиць, провулків, 
дворових проїздів, тротуарів, алей, пішохідних зон, велосипедних доріжок відповідно до діючих 
норм і стандартів;
2) зелені насадження загального призначення, у тому числі снігозахисні та протиерозійні: 
лінійні уздовж доріг, проспектів, бульварів, вулиць; групові на прибудинкових територіях, 
в парках, скверах; спеціального призначення - в курортно-рекреаційних і санітарно-захисних 
зонах промислових підприємств;
3) споруди та майданчики системи збирання відходів;
4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;
5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;
6) будівлі і споруди системи інженерного захисту території;
7) об'єкти монументального мистецтва - пам’ятники, пам’ятні знаки, охоронні дошки;
8) обладнання дитячих, спортивних, господарських майданчиків прибудинкових територій;
9) до малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки 
(аркади), колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; 
вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, 
ґрати; інформаційні об’єкти: стенди, дошки, вивіски, вказівники; декоративні 
світильники для скверів, парків, бульварів; декоративні фонтани, басейни і водоспади;
замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території 
(однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством 
порядку відповідну заяву;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;

зупинка транспорту загального користування - спеціально обладнаний пункт для очікування наземного пасажирського транспорту, посадки і висадки пасажирів;

кладовище (цвинтар) індивідуальних захоронень - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та побудованими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань (далі – кладовище);

користувачі дорожніх об’єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах;

мала архітектурна форма (надалі МАФ) - це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою.

 До малих архітектурних форм належать:

-альтанки, павільйони, навіси;

-паркові арки (аркади) і колони (колонади);

-вуличні вази, вазони і амфори;

-декоративна та ігрова скульптура;

-вуличні меблі (лавки, лави, столи);

-сходи, балюстради;

-паркові містки;

-огорожі, ворота, ґрати;

-інформаційні стенди, дошки, вивіски;

-інші елементи благоустрою, визначені законодавством;

санітарне очищення територій населених місць (санітарне очищення) - комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, що утворилися в населених місцях, а також прибирання об'єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров'я людини та майбутніх;

об’єкти благоустрою населеного пункту – це

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

парксамостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення. Залежно від характеру і призначення вони діляться на парки культури і відпочинку, районні, спортивні, дитячі, дендрологічні, історичні, національні, меморіальні, етнографічні парки-музеї, історичні, виставкові, зоологічні, аерофітотерапії тощо

сквер – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який займає площу від 0,02 га до 2 га, виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення;

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

проїзна частина - частина автомобільної дороги або вулиці, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів;

рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

спортивна споруда - нерухоме майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом;

суб'єкт у сфері благоустрою населених пунктів - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни;

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді - далі ТПВ, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

тимчасова споруда (надалі ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. ТС для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 кв. м по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення. Розміщення ТС здійснюється відповідно до чинного законодавства з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

шляхопровід - інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу.

 

     • 3. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади

 

1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

1.1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей території відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій (зі Змінами).

1.2 Уланівська сільська рада може утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою комунальної  власності. У разі відсутності таких підприємств  балансоутримувач визначається на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства України. Балансоутримувача,   що   здійснюватиме  утримання  і  ремонт об’єкта   благоустрою,   який  перебуває  у  приватній  власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою.

1.3. Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації.

1.4. Уланівська сільська рада за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою комунальної форми власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Уланівська сільська рада та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

1.5. Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної чи комунальної форми власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

1.6. Власники, співвласники приватних будинків, багатоквартирних будинків, адміністративних та інших приміщень, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення зобов'язані забезпечити наявність на фасадній стінці приміщення адресного вказівника на якому має бути зазначена чинна назва вулиці та номер будинку.

 

2. Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою.

2.1. Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, у тому числі шляхом створення безпечних і  сприятливих умов пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та продовження їх строків служби.

2.2. Благоустрій та утримання парків (парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів, спортивних, дитячих майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених виконавчим комітетом Уланівської сільської ради, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

2.2.1. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля включає:

 • прибирання сміття, відходів, листя;
 • щоденне та/або по мірі наповнення очищення урн;
 • регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;
 • освітлення територій;
 • озеленення, збереження зелених насаджень;
 • відновлення території  після стихійних природних явищ, аварій;
 • утримання у належному стані переданих балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, які розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • встановлення та утримання у належному стані фонтанів, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;
 • забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;
 • забезпечення безпечної та належної роботи обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку;

2.2.2. На територіях парків, садів, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з їх функціональним призначенням і загрожує збереженню цих територій, а саме:

 • самовільно влаштовувати городи;
 • пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
 • завозити і звалювати відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
 • самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
 • влаштовувати стоянки автомашин, катерів, човнів у не відведених для цього місцях;
 • спалювати сміття, листя, гілля, рослинні залишки та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 • розпалювати багаття у не відведених для цього місцях;
 • підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння
  білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо
  вони можуть пошкодити дерево;
 • добувати з дерев сік, смолу;
 • винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не
  відведених для цього місцях;
 • здійснювати ремонт, миття та обслуговування транспортних засобів, машин, механізмів;
 • знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, спортивних та дитячих майданчиків.

2.2.3. Господарська зона парків, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.2.4. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3 (10 л).

2.2.5. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

 

4. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини.

4.1.  Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.

4.2. Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.

Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

5. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі.

5.1. Власники або балансоутримувачі вулично-дорожної мережі повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.2. Забороняється самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху, засоби швидкого перекривання шляху, засоби примусового обмеження швидкості («лежачих поліцейських»), використовувати дороги не за їх призначення.

5.3. Власники або балансоутримувачі вулично-дорожної мережі, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

 • своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;
 • контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
 • усувати пошкодження на вуличнодорожній мережі протягом трьох днів;
 • забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху підчас виконання дорожньоексплуатаційних робіт.

5.4. Власникам транспортних засобів забороняється винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.5. Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

5.6. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники або користувачі будівель та споруд, малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах вулично-дорожної мережі, зобов'язані:

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами на прилеглій до земельної ділянки території;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу домашніх тварин, худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

5.7. У межах вулично-дорожньої мережі забороняється:

 • розміщувати гаражі та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними Державними будівельними нормами і правилами;
 • скидати на проїзну частину дороги сніг, смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
 • спалювати сміття, листя, гілля, рослинні залишки та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
 • скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;
 • встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
 • самовільно виконувати будьякі роботи без погодження з власником або балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі.

5.8. Термін та місце розміщення будівельних матеріалів на території сільської ради визначаються рішенням виконавчого комітету Уланівської сільської ради на підставі звернення власника будівельних матеріалів та погодження з балансоутримувачем території.

5.9. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до нормативно правових актів, будівельних та санітарних норм і правил. Якість робіт з ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам будівельних норм та безпеки дорожнього руху.

5.10. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

5.11. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

 •  забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;
 •  утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;
 •  у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;
 •  дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

5.12. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху. Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху.

5.13. Під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах посадові особи, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

 •  забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
 •  при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати відновлення безпечних умов для руху;
 •  впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні будівництва, реконструкції та ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів;
 •  позначати місця виконання робіт, місця, де залишено на дорозі, вулиці, залізничному переїзді машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;
 •  по закінченні робіт на дорозі, вулиці, залізничному переїзді негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;
 •  у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, залізничних переїздів невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;
 •  обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху.
 • виявляти аварійнонебезпечні ділянки та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та забезпечувати здійснення у таких місцях відповідних заходів щодо удосконалення умов та організації дорожнього руху для забезпечення його безпеки;
 • своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх усунення, а у разі неможливості
 • невідкладно позначати дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами;

5.14. Забороняється виводити або скидати на загальносільську територію дощову, талу воду.

 

6. Утримання в належному стані територій автостоянок.

6.1. Власник або балансоутримувач автостоянки зобов’язаний забезпечити:

 • очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);
 •  систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;
 •  постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;
 •  утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);
 •  функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);
 •  утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;
 •  утримання контрольнопропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);
 •  функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;
 •  утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;
 •  утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;
 •  утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

6.2. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

6.3. Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

 

7. Утримання кладовищ, інших місць поховання.
7.1. Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та одиночних могил, 
земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких 
громадян,  померлих осіб без певного місця  проживання, померлих, від поховання яких 
відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх 
місць поховань забезпечуються балансоутримувачем за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.2. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

7.3. Копання могили повинно бути погоджено з балансоутримувачем. Самовільне поховання без погодження з балансоутримувачем недопустиме і тягне за собою адміністративну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

7.4. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

7.5. Утримання у належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинних поховань, намогильних споруд і склепів здійснюється користувачами місця поховання (власниками) за рахунок особистих коштів.

7.6. Громадяни (організації), які здійснюють поховання, зобов'язані утримувати могилу, намогильні споруди та зелені насадження в належному стані власними силами.

7.7. На території кладовищ забороняється:

 • порушувати тишу і порядок;
 • їздити на автомобілях (окрім спецтранспорту), мотоциклах, велосипедах, або будьякому іншому виді транспорту, кататися на санках, ковзанах, лижах;
 • вигулювати та випасати тварин;
 • добувати пісок і глину, робити розкопку ґрунту;
 • встановлювати огорожі, розпалювати багаття, зберігати будівельні матеріали;
 • висаджувати дерева, а також установлювати столи;
 • накопичувати сміття у невизначених для цього місцях.

7.9. Утримання кладовищ здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про поховання та похорону справу».


 

8. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Власник або балансоутримувач зобов’язаний утримувати наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою у належному технічному та естетичному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускати наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.


 

Розділ 4. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, зобов’язані утримувати прилеглу територію самостійно. В разі відсутності можливості самостійно утримувати прилеглу територію підприємства, установи, організації зобов’язані укласти договір на утримання прилеглої території з спеціалізованою організацією або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

2. Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

В = Пз х Сбв,

Де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

3. Підприємства, установи й організації на власних та прилеглих територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

 •  забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) до бордюрного каменю);
 •  забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами, які визначені на конкурсних засадах надавачем послуги з вивезення твердих побутових відходів;
 •  регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;
 •  регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;
 •  утримання приміщень громадських вбиралень у належному санітарному та технічному стані;
 •  очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;
 •  спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;
 •  регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше ніж 10 см, видаляти сухостійні чагарники, видаляти сухе та пошкоджене гілля та забезпечують їх вивезення;
 •  регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;
 •  здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;
 •  вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;
 •  проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;
 •  усунення на власних, тих, що перебувають в користуванні, закріплених на прилеглих територіях (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;
 •  усунення на власних, тих, що перебувають в користуванні, закріплених на прилеглих територіях (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи підприємці, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

5. Усі вітрини торгівельних закладів повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою. Освітлення має бути рівномірним і не засліплювати учасників дорожнього руху та не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

6. Вуличне освітлення повинно вмикатися автоматично в залежності від природного освітлення.

7. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

8. Забороняється розміщувати на території прилеглій до будівель та орендованих ділянок, котра належить до земель загального користування будь-які транспортні засоби, сільськогосподарську техніку, інвентар та комплектуючі до них матеріали.

 

Розділ 5. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється власником або балансоутримувачем.

2. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

 • самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
 • вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
 • самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
 • влаштовувати стоянки автомашин;
 • спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 • підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;
 • добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
 • ламати гілки дерев;
 • винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;
 • самовільне видалення зелених насаджень без ордеру виданого відповідними виконавчими органами Уланівської сільської ради;
 • рвати квіти, ламати гілки дерев.

3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

5. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

6. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

7. Власники, користувачі земельних ділянок мають висаджувати дерева на власній земельній ділянці на відстані не менше 4 м. від краю стовбура до меж земельної ділянки та кущі на відстані не менше 1 м. від посадкової ями до меж земельної ділянки.

8. Власники, користувачі земельних ділянок по межі або межах яких розташовані дерева, кущі зобов’язані своєчасно проводити обрізування гілок з метою недопущення їх росту на сусідню земельну ділянку чи загальносільську територію.

9. На загальносільської території забороняється висаджувати дерева, кущі без погодження з балансоутримувачем загальносільської території.

Розділ 6. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 истопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138.

3. Забороняється висаджувати дерева та кущі на/під інженерними мережами.

Розділ 7. Вимоги до санітарного очищення території

1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах території населених пунктів Уланівської територіальної громади здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це виконавчим комітетом Уланівської сільської ради на конкурсних засадах.

2. Забороняється спалювати побутові відходи на об'єктах благоустрою та на об'єктах поводження з відходами, не призначених для цього.

3. У разі застосування планово-подвірної  системи  збирання побутових відходів на 
об'єктах благоустрою населених пунктів мають бути  виділені  спеціально  обладнані майданчики
для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів (контейнерні 
майданчики) із зручними під'їздами для сміттєвозів. 

4. Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

5. Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

6. Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м. 

На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків до меж присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менш як 5 м.

Місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на присадибній ділянці та
відстань від них до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням
правил добросусідства.
Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів 
на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних
спорів згідно  з законодавством. 

7. Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози, дозволяється тільки на спеціалізованих підприємствах з сортування та переробки побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

8. Власник або балансоутримувач контейнерів для зберігання  побутових  відходів зобов'язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання   Міністерством охорони здоров'я України, у літній період року - не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року - не рідше одного разу на місяць.

9. Забороняється  виставляти та складувати побутові відходи за межами присадибної ділянки завчасно (раніше однієї  години)  до  прибуття сміттєвозу.

Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов'язані інформувати населення
про графік перевезення побутових відходів.

12. У період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя. Зібране листя необхідно вивозити на  спеціально  відведені ділянки  або  на поля компостування. Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках забороняється.

13. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

- Закону України «Про відходи»;

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

- Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373.

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

- Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

- інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

14. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

15. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

18. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території після згрібання снігу з проїзної частини має здійснювати розчищення снігових валів на:

а) перехрестях;

б) пішохідних переходах - на довжину, що дорівнює ширині переходу, але не менше ніж на 5 м;

в) зупинках громадського транспорту - на довжину не менше ніж 20 м. в межах дії знаку «Пункт зупинки автобуса»;

г) в'їздах у двори та внутрішньоквартальних проїздах.

Розчищення снігового валу слід виконувати повністю до самого бордюру.

19. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території має згрібаюти сніг з внутрішньоквартальних проїздів до віддаленого від будинку бордюру. Сніг може перекидатися на газон, якщо покриття не оброблювалось хімічними реагентами.

20. Власник або балансоутримуач зобов’язаний завершити обробку покриття протягом 1 - 1,5 години після початку утворення слизькості покриття.

21. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території і будівлі зобов’язані:

 • мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві, пластмасові або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;
 • прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;
 • негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;
 •  повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах;
 •  очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;
 • очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

22. Власник або балансоутримувач зобов’язаний на вулицях та дорогах, де тротуари межують з проїзною частиною, спочатку прибирати тротуари, а потім проїзну частину.

23. Власник, балансоутримувач або особи, які утримують території зобов’язані регулярно прибирати від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу вздовж всієї земельної ділянки домоволодіння до проїзної частини вулиці.

24. Власник, балансоутримувач або особи, які утримують території забезпечують вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на сільське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованим підприємством, яке визначене на конкурсних засадах надавачем послуги з вивезення ТПВ.

25. Власник, балансоутримувач підприємств, установ, організацій мають встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованим підприємствам, яке визначене на конкурсних засадах надавачем послуги з вивезення ТПВ;

     26. Власник, балансоутримувач мають контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття.

27. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території мають  проводити у повному обсязі заміну сухостійних та пошкоджених кущів і дерев методом нового насадження;

28. Власник, балансоутримувач або особи, які утримують території мають регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше ніж 10 см, видаляти сухостійні чагарники, видаляти сухе та пошкоджене гілля та забезпечувати їх вивезення.

 

Розділ 8. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель (управляюча компанія)  багатоквартирного будинку.

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці;

в разі відсутності правовстановлюючих документів на земельну ділянку у радіусі 20 м по периметру споруди та до проїжджої частини вулиці

 

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці; в разі відсутності правовстановлюючих документів на земельну ділянку у радіусі 15 м по периметру споруди, до проїжджої частини вулиці

 

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до гаражів

Власники або користувачі

 

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій, насосних станцій водопостачання та водовідведення

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

 

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

 

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

Розділ 9. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

2. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється Уланівською сільською радою та її виконавчими органами шляхом:

-    проведення перевірок території;

 • розгляду звернень  підприємств,  установ,  організацій  та громадян;
 • участі в обговоренні проектів правил благоустрою територій населених  пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
 • подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених  пунктів, у тому числі цих Правил.

3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог Правил благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади, затверджених Уланівською сільською радою, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями населених пунктів територій Уланівської територіальної громади можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади.


 
Розділ 10. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій.

2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з спеціалізованою організацією, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, а також поряд з контейнерними майданчиками.

5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

Розділ 11. Створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з інвалідністю

1. Планування і забудова населених пунктів, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання особами з інвалідністю не допускається.

 • всі об’єкти  соціальної сфери, житловокомунального та громадського призначення, заклади охорони здоров»я та освіти облаштовуються пандусами, поручнями та у разі необхідності кнопками виклику;
 • при проведенні капітальних та поточних ремонтів житлових і адміністративних будинків, приміщень соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, культури передбачити встановлення пандусів і поручнів в проектнокошторисній документації;
 • балансоутримувачу під час ремонту прибудинкових територій проводити влаштування пониження  бордюрів за адресами будинків, де проживають особи з інвалідністю, що пересуваються на візках;
 • при встановленні світлофорних об’єктів при технічній можливості влаштовувати  спеціальні звукові системи для створення безпечних умов руху людей з вадами зору.

 

Розділ 12. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами

1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом сільської ради Порядку. Виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм прилеглої  до рекламних засобів територій (влаштування квітників, газонів та їх утримання) покладається на власників рекламних засобів.

2. Власник рекламного засобу, протягом 3 робочих дні з моменту завершення робіт, зобов’язаний провести відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезти зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконати у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території.

3. Забороняється розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх розміщення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні рекламного засобу, реклами.

4. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

5. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

6. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

7. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані його власником з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування.

8. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

9. Забороняється при заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті.

 

Розділ 13. Розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі,  пересувних атракціонів та споруд для здійснення гастрольних заходів

 

1. Проведення ярмарок, виставок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, гастрольних заходів, здійснення виїзної та сезонної торгівлі, здійснюється у спеціально відвеених місцях.

2. Організатори ярмарок, виставок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, гастрольних заходів, виїзної та сезонної торгівлі зобов’язані  укласти договір на вивіз ТПВ та прибирання території, яку планується використовувати.

 

Розділ 14. Порядок утримання територій прилеглих до тимчасових споруд (ТС) для провадження підприємницької діяльності та малих архітектурних форм (МАФ)

 

1. Розміщення ТС тля провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку 
визначеному чинним законодавством України.
2. Забороняється самовільне розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності.

3. Біля кожної ТС повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до них покриття вдосконаленого типу завширшки (метрів):

 •  по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) 2 м;
 •  з боку вітрини і службового входу 1 м;
 •  з боку входу для покупців 1,5 м.

У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до них з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

4. Біля ТС має бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів.

5. Власники ТС зобов'язані:

 • забезпечити постійний догляд за зовнішнім виглядом своїх об’єктів , утримувати в чистоті і порядку, своєчасно усувати пошкодження в конструктивних елементах фасадів;
 • забезпечити контроль за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів (в разі наявності);
 • укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;
 • підтримувати зовнішній вигляд ТС в належному стані;
 • підтримувати належний експлуатаційний  стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС;
 • забезпечити догляд за газонами і зеленими насадженнями, якщо такі входять в закріплену за ними територію благоустрою.
 • проводити заходи з озеленення прилеглої території шляхом облаштування куточка з ландшафтним дизайном. Ескіз якого має бути відображений в паспорті прив’язки на ТС.

6. Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій і відходів на прилеглих територіях та дахах ТС.

7. Забороняється самовільне встановлення МАФ.

8. Утримання МАФ здійснюється балансоутримувачем об’єкта благоустрою на території якого вона встановлення.

9. МАФ, які встановлені без відповідних погоджень вважаються самовільно розміщеними і підлягають демонтажу за кошти особи, яка здійснила їх встановлення.

 

Розділ 15. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

 

1. Громадяни, у сфері благоустрою території населених пунктів Уланівської територіальної громади мають право:

 • користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів;
 • брати участь в обговоренні Правил благоустрою території;
 • вносити на розгляд Уланівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;
 • отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;
 • брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;
 • вимагати виконання робіт з благоустрою території населених пунктів Уланівської територіальної громади в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;
 • звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди завданої майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об’єктів благоустрою.

2. Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

 • утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену у цих Правилах прилеглу до цих об’єктів територію;
 • дотримуватись Правил благоустрою території населених пунктів Уланівської територіальної громади;
 • не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;
 • відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів Уланівської територіальної громади;
 • допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів;
 • дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території населених пунктів Уланівської територіальної громади;
 • виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

Розділ 16. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території населених пунктів Уланівської територіальної громади

 

1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Уланівської сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                        Ірина ДЬЯЧЕНКОВА