A A A K K K
для людей із порушенням зору
Уланівська територіальна громада
Вінницька область, Хмільницький район

Встановлення розмірів орендної плати на 2023 рік

 

У К Р А Ї Н А

УЛАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

12.05.2022 року                                                                                             25 сесія 8 скликання

ВИТЯГ З Р І Ш Е Н Н Я № 674

Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Уланівської сільської ради

 

Відповідно до ст. ст. 12.3.7, 12.4.1, 288 Податкового кодексу України, ст. 21 Закону України «Про оренду землі», керуючись п.24 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення оптимального рівня надходження до місцевого бюджету плати за землю, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити розміри орендної плати за земельні ділянки на території Уланівської сільської ради згідно додатку № 1.

2. Визначити обов’язкові елементи орендної плати згідно додатку №2

3. Дане рішення застосовується з 01.01.2023 року.

4.Вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2023 року рішення Уланівської сільської ради від 04.03.2021 №29 «Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Уланівської сільської ради на 2021 рік».

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,  архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Киричук Р.В.).

 

Сільський голова                                                    Олександр ГОЦУЛЯК

 

 

     Додаток 1

до рішення  25 сесії сільської ради

8 скликання від  12.05.2022 року № 674

 

ПОРЯДОК

встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

на території населених пункті Уланівської сільської  ради

 

1.1. Порядок встановлення розмірів річної орендної плати за землю  на території населених пунктів Уланівської сільської  ради  (надалі – «Порядок»)  розроблений з метою впровадження узгоджених підходів щодо регулювання орендних відносин в галузі користування земельними ділянками та створення єдиних організаційно-правових засад визначення та справляння орендної плати.

1.2. Порядок регламентує принципи встановлення розмірів орендної плати за землю і поширюється на всі земельні ділянки, якими Уланівській  сільській  раді надано право розпоряджатися відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Річний розмір орендної плати, визначений даним Порядком, встановлюється у відсотках (%) до нормативної грошової оцінки земельної ділянки та не може бути нижчий, ніж вказаний у додатках 2 і 3 цього рішення .

1.4. Підставою для укладання договору оренди земельної ділянки є рішення сесії Уланівської сільської  ради про передачу ділянки (її частини) в оренду (або протокол аукціону в разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання на момент прийняття рішення.

1.5. Умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюється за угодою сторін у договорі оренди між  Уланівською сільською  радою та орендарем.

1.6. За несвоєчасне внесення орендної плати справляється пеня у встановленому законом розмірі та порядку.

1.7. У разі систематичного (протягом трьох і більше місяців поспіль) невнесення орендної плати орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору в судовому порядку.

1.8. В разі внесення змін до цього Порядку розмір орендної плати підлягає обов’язковому перегляду, про що зазначається в умовах договору оренди землі.

1.9. В разі надання земельної ділянки для будівництва нових (або реконструкції існуючих) об’єктів нерухомого майна, розмір орендної плати встановлюється на нормативний період будівництва (реконструкції), але не більше ніж на 3 (три) роки. По закінченню будівництва розмір орендної плати встановлюється на загальних підставах, визначених в цьому Порядку. Будівництво вважається закінченим з моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.

1.10. У разі здавання в оренду об’єктів нерухомості, розташованих на орендованій земельній ділянці, орендна плата за землю нараховується відповідно до її фактичного функціонального використання (в залежності від виду діяльності, який буде здійснювати орендар приміщень).

1.11. В разі надання земельної ділянки в оренду за одним договором двом і більше орендарям, орендарі несуть солідарну відповідальність за своєчасне і повне внесення орендної плати за землю.

1.12 Контроль за надходженням орендної плати покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,  архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

 

 Секретар сільської ради                                                                  Ірина ДЬЯЧЕНКОВА

 

 

  Додаток 2

до рішення  25 сесії сільської ради

8 скликання від 12.05.2022 року №674

 

Ставки орендної плати

за земельні ділянки, які надані у користування на умовах оренди

фізичним та юридичним особам в межах  та за межами населених пунктів 

Уланівської сільської ради

 

Вид цільового призначення земель

Ставка орендної плата (розмір відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) незалежно від місцезнаходження

КОД

найменування

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

12

- землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами

12

- сільськогосподарські угіддя

12

01.02

Для ведення фермерського господарства

12

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

12

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

12

01.05

Для індивідуального садівництва

8 (фіз.особа) за межами н.п

6 (юр.особа) за межами н.п.

01.06

Для колективного садівництва

12

01.07

Для городництва

Для городництва (площа до 1га, садові товариства)

5

3,5

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

12

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

8

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

8

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

8

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

12

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

8

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3

02.02

Для колективного житлового будівництва

3

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

6

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

02.06

Для колективного гаражного будівництва

 3

02.07

Для іншої житлової забудови

3

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

3

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

3

 

Вид цільового призначення земель

Ставка орендної плата (розмір відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) незалежно від місцезнаходження

код

найменування

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

3

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

3

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно- просвітницького обслуговування

3

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

3

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

8

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

10

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

10

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

10

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

10

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

5

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

5

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

5

04

Землі природно - заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

5

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

5

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

5

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

5

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

5

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

5

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

5

04.08

Для збереження та використання заказників

5

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

5

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

5

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

5

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

5

 

Вид цільового призначення земель

Ставка орендної плата (розмір відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) незалежно від місцезнаходження

КОД2

найменування

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

12

06.03

Для інших оздоровчих цілей

6

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

7

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

5

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

12

07.04

Для колективного дачного будівництва

12

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

5

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

5

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

5

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

8

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

8

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

8

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3

10.06

Для сінокосіння

12

10.07

Для рибогосподарських потреб

За межами населено пункту

В межами населено пункту

(8% для фіз. осіб)

(8% для юр. осіб)

(4 % для фіз. осіб) 8% для  юр. осіб)

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально- оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

12

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та споруд машинобудівної та іншої промисловості спорудаспорудпідприємствпереробної,машинобудівноїтаіншоїпромисловості

12

11.03

Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель організацій підприємств

12

Вид цільового призначення земель

Ставка орендної плата (розмір відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) незалежно від місцезнаходження

код

найменування

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури(виробництва та розподілення газу,   постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

12

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

12

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

12

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

12

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

12

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

12

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

12

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

12

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

12

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

12

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

12

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

12

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

12

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

12

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

12

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

3

15.02

Длярозміщеннятапостійноїдіяльностівійськовихчастин(підрозділів)Наці ональноїгвардії4

3

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордон служби

3

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

3

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтранс служби

3

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

3

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

3

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь