У К Р А Ї Н А

УЛАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

13.07.2023 року                                                                                             ­­­­34 сесія 8 скликання

РІШЕННЯ №1113

Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Уланівської сільської ради

Відповідно до ст. ст. 12.3.7, 12.4.1, 288 Податкового кодексу України, ст. 21 Закону України «Про оренду землі», керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення оптимального рівня надходження до місцевого бюджету плати за землю, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити розміри орендної плати за земельні ділянки на території Уланівської сільської ради згідно додатку № 1.

2. Визначити обов’язкові елементи орендної плати згідно додатку №2

3. Дане рішення застосовується з 01.01.2024 року.

4. Вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2024 року рішення Уланівської сільської ради від 12.05.2022 року №674 «Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Уланівської сільської ради на 2021 рік».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,  архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії Киричук Р.В.).

 

Сільський голова                                                    Олександр ГОЦУЛЯК          

 

 

ДОДАТОК №1

до рішення ­­­­34  сесії 8 скликання

від 13.07.2023 року  № 1113

 

ПОРЯДОК

встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

на території населених пункті Уланівської сільської  ради

 

1.1. Порядок встановлення розмірів річної орендної плати за землю  на території населених пунктів Уланівської сільської  ради  (надалі – «Порядок»)  розроблений з метою впровадження узгоджених підходів щодо регулювання орендних відносин в галузі користування земельними ділянками та створення єдиних організаційно-правових засад визначення та справляння орендної плати.

1.2. Порядок регламентує принципи встановлення розмірів орендної плати за землю і поширюється на всі земельні ділянки, якими Уланівській  сільській  раді надано право розпоряджатися відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Річний розмір орендної плати, визначений даним Порядком, встановлюється у відсотках (%) до нормативної грошової оцінки земельної ділянки та не може бути нижчий, ніж вказаний у додатках 2 і 3 цього рішення.

1.4. Підставою для укладання договору оренди земельної ділянки є рішення сесії Уланівської сільської  ради про передачу ділянки (її частини) в оренду (або протокол аукціону в разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання на момент прийняття рішення.

1.5. Умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюється за угодою сторін у договорі оренди між  Уланівською сільською  радою та орендарем.

1.6. За несвоєчасне внесення орендної плати справляється пеня у встановленому законом розмірі та порядку.

1.7. У разі систематичного (протягом трьох і більше місяців поспіль) невнесення орендної плати орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору в судовому порядку.

1.8. В разі внесення змін до цього Порядку розмір орендної плати підлягає обов’язковому перегляду, про що зазначається в умовах договору оренди землі.

1.9. В разі надання земельної ділянки для будівництва нових (або реконструкції існуючих) об’єктів нерухомого майна, розмір орендної плати встановлюється на нормативний період будівництва (реконструкції), але не більше ніж на 3 (три) роки. По закінченню будівництва розмір орендної плати встановлюється на загальних підставах, визначених в цьому Порядку. Будівництво вважається закінченим з моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.

1.10. У разі здавання в оренду об’єктів нерухомості, розташованих на орендованій земельній ділянці, орендна плата за землю нараховується відповідно до її фактичного функціонального використання (в залежності від виду діяльності, який буде здійснювати орендар приміщень).

1.11. В разі надання земельної ділянки в оренду за одним договором двом і більше орендарям, орендарі несуть солідарну відповідальність за своєчасне і повне внесення орендної плати за землю.

1.12 Контроль за надходженням орендної плати покласти на фінансове управління  Уланівської сільської ради.

 Секретар сільської ради                                                      Ірина ДЬЯЧЕНКОВА

 

 

ДОДАТОК №2

до рішення ­­­­34  сесії 8 скликання

від 13.07.2023 року  № 1113

Ставки орендної плати

за земельні ділянки, які надані у користування на умовах оренди

фізичним та юридичним особам в межах  та за межами населених пунктів 

Уланівської сільської ради

Вид цільового призначення земель

Ставка орендної плата (розмір відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) незалежно від місцезнаходження

КОД

Найменування

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

12

- землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами

12

- сільськогосподарські угіддя

12

01.02

Для ведення фермерського господарства

12

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

12

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

12

01.05

Для індивідуального садівництва

8 (фіз.особа) за межами н.п

6 (юр.особа) за межами н.п.

01.06

Для колективного садівництва

12

01.07

Для городництва

Для городництва (площа до 1га, садові товариства)

5

3,5

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

12

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

8

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

8

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

8

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

12

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

12

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13, 01.15 - 01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

12

01.15

Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами

12

01.16

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами

12

01.17

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

12

01.18

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

12

01.19

Земельні ділянки під громадськими сіножатями та

громадськими пасовищами

8

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3

02.02

Для колективного житлового будівництва

3

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

6

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

02.06

Для колективного гаражного будівництва

3

02.07

Для іншої житлової забудови

3

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09 - 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

8

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

8

02.11

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

12

02.12

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

3

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

3

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

3

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

3

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

3

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно- просвітницького обслуговування

3

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

3

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

8

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

10

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

10

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

10

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

10

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

10

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

5

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

10

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15, 03.17 - 03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення

5

03.18

Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань

5

03.19

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

5

03.20

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

5

04

Землі природно - заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

5

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

5

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

5

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

5

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

5

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

5

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

5

04.08

Для збереження та використання заказників

5

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

5

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

5

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

5

05

Землі іншого природоохоронного призначення

05.01

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

12

05.02

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

12

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

5

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

12

06.03

Для інших оздоровчих цілей

6

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

6

06.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

12

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

7

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

5

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

12

07.04

Для колективного дачного будівництва

12

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04, 07.06 - 07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

12

07.06

Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень

12

07.08

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

12

07.08

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування

12

07.09

Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання

12

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

5

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

5

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

5

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5

08.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

5

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

8

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

8

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02, 09.04 - 09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

8

09.04

Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства

8

09.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

8

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

8

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3

10.06

Для сінокосіння

12

10.07

Для рибогосподарських потреб

За межами населеного пункту

В межах населеного пункту

(8% для фіз. осіб)

(8% для юр. осіб)

(4 % для фіз. осіб) 8% для  юр. осіб)

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально- оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11, 10.13 - 10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

10.13

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3

10.14

Водні об'єкти загального користування

3

10.15

Земельні ділянки під пляжами

3

10.16

Земельні ділянки під громадськими сіножатями

3

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

12

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та споруд машинобудівної та іншої промисловості спорудаспорудпідприємствпереробної,машинобудівноїтаіншоїпромисловості

12

11.03

Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель організацій підприємств

12

         

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури(виробництва та розподілення газу,   постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

12

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

12

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

12

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

12

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

12

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

12

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

12

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

12

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

12

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

12

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 - 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

12

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

12

12.12

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

12

12.13

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні

12

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

12

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

12

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

12

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 - 13.06 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

12

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

12

13.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

12

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

12

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

12

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02, 14.04 - 14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

12

14.04

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

12

14.05

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

12

14.06

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами

12

 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

3

15.02

Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії

3

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби

3

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки

3

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

3

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

3

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань

3

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07, 15.09 - 15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонд

3

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

3

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

3

15.11

Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони

3

Секретар сільської ради                                                   Ірина ДЬЯЧЕНКОВА