Як оформити догляд за особою, яка його потребує

Фото без описуВи здійснюєте догляд за особою з числа своєї сім’ї, яка потребує постійного догляду та з якою проживаєте!? Отже, ви надаєте соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі!

ЯК ОФОРМИТИ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ДОГЛЯДУ?

Щомісячна компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі – фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі – соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі)  

Кому надається послуга з догляду:

 • особам з інвалідністю I групи;
 • дітям з інвалідністю;
 • громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями;
 • невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 • дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, якщо такі особи отримують:

 • соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;
 • виплати на догляд відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства І групи);

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

Для призначення компенсації  подаються наступні документи:

 • заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;    
 • заява про згоду отримувати соціальні послуги;
 • паспорт  громадянина України (пред’являється під час подачі заяви); 
 • копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі);
 • декларація про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ;
 • копія медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ;
 • довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги;
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

 

Куди подати документи:

Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоровя                   Уланівської сільської ради

 

    Механізм прийняття рішення про надання послуги:

 

 1. Здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує догляду.
 2. Готується висновок за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує догляду.
 3. Визначається середньомісячний сукупний дохід сім’ї фізичної особи, яка надає послугу з догляду.

Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісячно через установу  банку за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

 

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

 

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (у 2023 році – 2589,00 грн.), та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи/ її сім’ї, яка надає соціальні послуги, за один квартал, що є попереднім до місяця звернення.

 

Які підстави для відмови?

 

 • не підтверджено факт спільного проживання з особою, яка потребує догляду;
 • середньомісячний сукупний дохід фізичної особи/ її сім’ї в розрахунку на одну особу, перевищує прожитковий мінімум – 2589,00 грн;
 • за висновком про результати комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг.

 

Виплата компенсації припиняється в разі:

1) зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

2) смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

3) смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги;

4) отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні;

5) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 календарних днів (до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, разом з особою, яка потребує надання соціальних послуг, на лікуванні за кордоном, що підтверджується відповідними документами).

6) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів.