A A A K K K
для людей із порушенням зору
Уланівська територіальна громада
Вінницька область, Хмільницький район

Положення про відділ

 Додаток 1

до рішення 28 сесії Уланівської сільської ради

                                                     8 скликання від  06.10.2022 року №756

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту,

соціального забезпечення та охорони здоров’я

Уланівської сільської ради

( нова редакція)

 

І. Загальні положення

1.1. Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я Уланівської сільської ради  (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Уланівської сільської ради , що утворюється Уланівською сільською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

1.2. Відділ є підзвітний і підконтрольний Уланівській сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету Уланівської сільської ради, сільському голові, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади, підконтрольний відповідному органу виконавчої влади, який делегував повноваження.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітика), рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Статутом Уланівської сільської ради, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також даним Положенням.

1.4. Метою відділу є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території сільської ради у сфері соціального захисту населення, соціального забезпечення та охорони здоров’я.

1.5. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. Структура та штатна чисельність працівників затверджується сільською радою.

1.6. Відділ є юридичною особою, має статус неприбуткової установи, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки, у межах своїх повноважень укладати від свого мені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.7. Юридична адреса відділу: вул. Столярчука, 21а, с. Уланів, Хмільницького району, Вінницької області, 22032.

1.8. Повне найменування: Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я Уланівської сільської ради.

1.9. Положення про відділ затверджується рішенням сесії Уланівської сільської ради.

1.10.Засновником відділу є Уланівська сільська рада. Відділ утримується за рахунок коштів Уланівського сільського бюджету.

ІІ. Мета Відділу

2.1. Метою Відділу є реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту та охорони здоров’я.

ІІІ. Основні завдання Відділу

3.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення та контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони здоров'я.

3.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

3.3.Проводить консультування з питань застосування законодавства щодо призначення соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (надання соціальних послуг), санаторно-курортного лікування, компенсаційних виплат за санаторно-курортне лікування та відшкодування вартості проїзду громадянам деяких пільгових категорій, отримання засобів реабілітації, встановлення статусу особи, з інших питань, пов’язаних із соціальною підтримкою населення;

3.4. Забезпечення прав та соціальних гарантій мешканцям громади з питань надання послуг із соціальної підтримки населення.

3.5. Визначення потреб громади в соціальних послугах та організація їх надання.

3.6.Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

3.7.Контроль впровадження надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

3.8. Забезпечення діяльності і організація фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров'я громади, що знаходяться в комунальній власності громади.

3.9. Забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій і підприємств зазначеної сфери з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями.

3.10. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я в інтересах громади.

3.11. Підготовка проектів рішень на сесії Уланівської сільської ради та засідання виконкому з питань, що знаходяться в компетенції відділу.

3.12. Здійснює виплату одноразової допомоги та компенсацій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Уланівської сільської ради.

3.13. Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до законодавства.

ІV. Функції Відділу

4.1. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців територіальної громади.

4.2. Брати участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери територіальної громади, здійснювати підготовку пропозицій до проектів програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

4.3. Вирішення відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення територіальної громади (прийому документів для призначення і виплати соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

4.4.Формування документів для прийняття рішень засобами автоматизованого обміну інформацією з використанням ПК «Соціальна громада».

4.5. Перевірка правильності заповнення заяви та вразі потреби надання допомоги в її заповненні.

4.6. Перевірка правильності оформлення та наявності усіх документів, що підтверджують право заявника на відповідні види допомоги.

4.7. Звірка відомостей, зазначених в заяві, декларації з документами, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, свідоцтвом про народження дитини), зареєстрованих у житловому приміщенні громадян і членів їхніх сімей, які претендують на отримання соціальної допомоги, та іншими необхідними документами, які передбачені нормативно – правовими актами.

4.8. Завіряння копій документів, що долучаються до паперової справи, підписом та печаткою.

4.9. Видача громадянам: повідомлення (відривний талон) про прийняття заяви та передбачених законом документів, або надіслання відповідного паперового, електронного повідомлення у випадках, передбачених законодавством.

4.10. При зверненні видача повідомлення про прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги відповідно до поданої заяви.

4.11. Видача посвідчень про встановлення статусу особи деяким категоріям громадян відповідно до законодавства.

4.12. Прийом та опрацювання заяв забезпечення технічними засобами реабілітації.

4.13. Направлення на проходження обласної/центральної медико – соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення автомобілем.

 4.14. Вести облік багатодітних сімей, сімей/осіб, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, та осіб, які зазнали насилля в сім'ї.

4.15. Забезпечувати захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

4.16. Вирішувати відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям.                                                              

4.17. Вживати заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

4.18. Забезпечення на території громади реалізації заходів державної політики у сфері соціального захисту населення, запобігання домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

4.19. Організація та контроль за здійсненням відповідно до законодавства соціальної роботи в територіальній громаді, в тому числі щодо виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.20. Здійснювати профілактичні та інші заходи з питань попередження бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.

4.21. Вживати заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми.

4.22. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань територіальної громади.

4.23. Організація здійснення соціальної роботи в територіальній громаді та надання соціальних послуг. Здійснювати моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформувати населення про соціальні та реабілітаційні послуги. Приймати рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.

4.24. 3абезпечує в межах наданих повноважень доступність та безоплатність медичного обслуговування населення на території Уланівської громади відповідно до нормативних документів, які діють в галузі охорони здоров’я та у межах виділених Уланівською сільською радою асигнувань.
          4.25. Організаційне керівництво та здійснення контролю за діяльністю закладів, підприємств, установ охорони здоров’я. 

V. Відділ має право

5.1. Приймати з питань, що належать до його компетенції рішення, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

5.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

5.3. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.4. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших відділів Уланівської сільської ради, установ, організацій усіх форм власності.

5.6. Здійснювати контроль за організацією надання соціальних послуг та лікувально-профілактичного процесу у медичних закладах.

5.7. Подавати пропозиції до проекту бюджету Уланівської сільської ради з питань, що належать до його компетенції.

5.8. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

5.9. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям).

5.10. Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових             осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

5.11. Брати участь у перевірках підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я та соціальних послуг, що відносяться до комунальної власності територіальної громади, у встановленому законом порядку.

5.12. Інші права надані чинним законодавством.

VІ. Керівництво Відділом

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Уланівським сільським головою на конкурсній основі.

6.2. Начальник Відділу:

6.2.1. здійснює керівництво Відділом, забезпечує виконання покладених на нього завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

6.2.2. у своїй роботі керується: Конституцією та законами України, актами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітика, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Статутом Уланівської сільської ради, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також даним Положенням.

6.2.3. готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

6.2.4. видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

6.2.5. планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання;

6.2.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

6.2.7. представляє інтереси Уланівської сільської ради у взаємовідносинах з установами, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань, віднесених до компетенції Відділу;

6.2.8. звітує перед Уланівським сільським головою про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

6.2.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;   

6.2.10. бере участь в роботі сесій сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

6.2.11. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

6.2.12. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

6.2.13. призначає на посади на конкурсній основі ( за рекомендаціями конкурсної комісії відділу) чи за іншою процедурою, передбаченою Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняє посадових осіб органів місцевого самоврядування Відділу.                                                                                                                                                                      

6.2.14.застосовує заходи щодо стимулювання, заохочення, дисциплінарної та іншої відповідальності керівників закладів, що підпорядковані Відділу, посадових осіб та працівників Відділу;

6.2.15. підписує та візує документи в межах своєї компетенції; 

6.2.16. затверджує штатні розписи та кошториси підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я та соціальних послуг, що відносяться до комунальної власності територіальної громади;   

6.2.17. на період відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) його обов’язки виконує посадова особа Відділу, відповідно до наказу по Відділу;

6.2.18. видає в межах своєї компетенції накази, обов'язкові для виконання посадовими особами відділу, підприємствами, установами, закладами охорони здоров'я, надавачами соціальних послуг, що підпорядковані Відділу.

VІІ. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Відділу

7.1. Джерелами фінансування Відділу можуть бути кошти:

- бюджету Уланівської сільської ради;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання встановлюється рішенням Уланівської сільської ради.

7.3. Уланівська сільська рада створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

7.4. Майно Відділу належить йому на праві оренди чи користування та складається з основних фондів та оборотних засобів, виділених Засновником.

VІІІ. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, — за рішенням суду.

8.2. У разі реорганізації Відділу всі права та обов’язки переходять до його правонаступників.  

8.3. Ліквідацію Відділу здійснює ліквідаційна комісія, яку утворюють за рішенням Засновника або за рішенням суду.

8.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються чинним законодавством України.

8.5. Працівникам Відділу, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантують дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

8.6. Відділ є таким, що припинив свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

8.7. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням сесії Уланівської сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                   Ірина Дьяченкова

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь