Питання на іспити на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (адміністратора, головного спеціаліста  відділу земельних відносин, головного спеціаліста сектору економічного розвитку та інвестицій)

 • 672

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків
адміністратора відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП)  Уланівської сільської ради

 

 1. Визначення термінів: адміністративна послуга, суб’єкт звернення, суб’єкт надання адміністративної послуги та сфера дії Закону з питань надання адміністративних послуг (ст.1, 2 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 2. Права та обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг (ст. 6 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 3. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги (ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 4. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 5. Строки надання адміністративних послуг (ст. 10 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 6. Основні завдання адміністратора (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 7. Перелік інформації, яку містить реєстр адміністративних послуг (ст. 16 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 8. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст. 19 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 9. Підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру. (ст. 4 п.5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).
 10. Підстави для анулювання дозвільним органом документа дозвільного характеру. (ст. 4 п.7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).
 11. Вимоги до звернення громадян. ( ст.5 Закону України «Про звернення громадян »).
 12. Порядок розгляду звернень громадян.  ( Розділ 2  Закону України «Про звернення громадян »).
 13. Термін розгляду звернень громадян. ( ст.20 Закону України «Про звернення громадян »).
 14. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації. (ст. 4. ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
 15. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав. (ст.5  ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків головного спеціаліста  відділу земельних відносин  Уланівської сільської ради

 1. Право оренди земельної ділянки ( ст.93 Земельного кодексу України).
 2. Норми безоплатної  передачі земельних ділянок громадянам

( ст.121  Земельного кодексу України).

 1. Поняття оренда землі, об’єкти та суб’єкти оренди землі ( ст.1,3,4 Закону України «Про оренду землі» ).
 2. Договір оренди землі  ( Розділ 2  Закону  України «Про оренду землі» ).
 3. Орендна плата за землю ( Розділ 3  Закону  України «Про оренду землі» ).
 4. Землі сільськогосподарського призначення ( Глава 5 Земельного кодексу).
 5. Землі оздоровчого та рекреаційного  призначення ( Глава 8 та 9 Земельного кодексу).
 6. Землі лісогосподарського  призначення ( Глава 11 Земельного кодексу).
 7. Землі водного фонду ( Глава 12  Земельного кодексу).
 8. Право власності на землю юридичних осіб ( ст.82 Земельного кодексу України).
 9. Право власності на землю територіальних громадян ( ст.83 Земельного кодексу України).
 10. Право користування землею ( Глава 15 Земельного кодексу України).
 11. Повноваження сільських  рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин ( ст. 12 Земельного кодексу України).
 12. Категорії земель України за основним цільовим призначенням

( ст. 19 Земельного кодексу України).

 1. Встановлення та зміна цільового призначення земель ( ст. 20 Земельного кодексу України).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків головного спеціаліста сектору економічного розвитку та інвестицій  Уланівської сільської ради

 

 1. Інвестиційна діяльність ( ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 2. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності ( ст. 4, 5 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 3. Права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності ( ст. 7, 8 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 4. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності ( ст. 12 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 5. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів ( ст. 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 6. Порядок прийняття рішень щодо державних інвестицій ( ст. 13 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 7. Державна експертиза інвестиційних проектів  ( ст. 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 8. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності ( ст. 18 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 9. Захист інвестицій ( ст. 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 10. Умови припинення інвестиційної діяльності та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності  ( ст. 20, 21  Закону України «Про інвестиційну діяльність»).
 11. Класифікація видатків та кредитування бюджету ( ст.10 Бюджетного кодексу України).
 12.  Державний фонд регіонального розвитку ( ст.24-1 Бюджетного кодексу України).
 13. Субвенції на виконання інвестиційних проектів ( ст. 105 Бюджетного кодексу України).
 14.  Бюджет розвитку місцевих бюджетів ( ст. 71 Бюджетного кодексу України).
 15.  Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів ( ст. 69-1 Бюджетного кодексу України).

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків
начальника відділу організаційної роботи та юридичного супроводу  Уланівської сільської ради

 

 1. Трудовий договір: строки та порядок його укладання. Трудовий контракт. Гарантії при укладені, зміні  та припиненні трудового договору ( ст.21, 22 КЗпП ).
 2. Підстави припинення трудового договору ( ст.36,38, 39,39-1, КЗпП ).
 3.  Підстави і порядок розірвання трудового договору ( ст.40, 41, КЗпП ).
 4. Робочий час та час відпочинку. Види робочого часу, облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні ( ст.50,51,52,53,54,66, 72 КЗпП ).
 5. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання ( ст.74-79 КЗпП ).
 6. Оплата праці. Системи оплати праці. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати ( ст.94 КЗпП ).
 7. Сторони в цивільному процесі, їхні права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб (ст..26,27,30, 31-46 ЦПК).
 8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення ( ст.67-78 ЦПК);
 9. Пред'явлення позову в цивільному процесі. Зустрічний позов. Підготовка та подання позову ( ст.122-126  ЦПК);
 10. Поняття та види договору ( ст.626 –  637 ЦКУ);
 11. Основні завдання юридичної служби (п,4, п.10 «Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», затвердженого постановою КМУ від 26.11.2008 №1040).
 12. Основні вимоги до управлінських документів, погодження управлінських документів. ( розділи 1,5 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, затверджених Наказом Міністерства Юстиції від 18.06.2015р №1000/5;
 13. Укладення, зміна і припинення договорів (контрактів) та угод з іншими суб’єктами господарювання (гл.53 (ст. ст.638-640,651-654) Цивільного кодексу Укураїни).
 14. Представництво інтересів за довіреністю (форма, строк довіреності, припинення представництва, скасування довіреності) (ст.ст.251-255 Цивільного Кодексу України);
 15. Пред’явлення позову, форма та зміст позовної заяви у цивільному судочинстві (ст.175 ЦПК України).

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

 

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).

6. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями (статті 17, 18).

7. Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування (статті 19, 21, 22, 23).

8. Законодавство України про місцеве самоврядування (стаття 24).

9. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

10.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).

12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України (ст. 38, 39).

 

ІІI. Питання по перевірці знань Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

4. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

5. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

9. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).

10. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 16).

11. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

13. Матеріальне та соціально – побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (статті 21, 22) .

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

 

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

Інші статті

Всі статті