Увага! Конкурс

 • 600

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсу

       Уланівською  сільською  радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Уланівської сільської  ради:

 • начальник відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП) Уланівської сільської ради ( 1 вакансія);

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі подають до конкурсної комісії Уланівської сільської ради, такі документи:

 1. Автобіографію в довільній формі.
 2. Заяву про участь у конкурсі;
 3. Згоду на збір та обробку персональних даних;
 4. Заповнену особову картку форми П2-ДС ( з додатками);
 5. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 6. Копії документів, що засвідчують рівень володіння державною мовою, а саме:
 • копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або
 •  копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону №2704-VIII;
 1. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.
 2. Декларацію особи,  уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 3. Копію паспорта та ідентифікаційного кода;
 4. Копію трудової книжки;
 5. Копію військового квитка (для військовослужбовців чи військовозобов’язаних);
 6. Допуск до державної таємниці ( у разі його наявності);

      Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу в обласній газеті «Вінничина» та/або на сайті сільської ради http://ulaniv-rada.gov.ua . Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається керуючим справами (секретарем)  виконавчого комітету сільської ради за адресою: с.Уланів, вул. Миру, 9 , тел. 3-13-42,

3-14-85.

 

      Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи органів місцевого самоврядування

начальник відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Уланівської сільської ради

 

      1. Наявність громадянства України.

      2. Наявність вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста.

      3. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

     4Знання чинного законодавства: Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративня послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-прапвовиз актів, у тому числі розпоряджень органів державної влади вищого рівня, рішень сільської ради, розпоряджень сільського голови та рішень виконкому, положення про відділ, а також  іншими чинними нормативно-правовими актами, та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу надання адміністративних послуг Уланівської сільської ради.

     5. Вільне володіння державною мовою.

6. Володіння  персональним ком’ютером в режимі  досвідченого користувача.

7. Вільне володіння основами діловодства.

 

Інші статті

Всі статті