Увага!Конкурс

 • 564

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Уланівською  сільською  радою оголошується конкурс  на посаду директора комунального закладу «Заклад загальної середньої освіти I-II ступенів с.Великий Острожок» Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області.

 

Найменування і місцезнаходження закладу: 

   Комунальний заклад «Заклад загальної середньої освіти I-IIступенів с. Великий Острожок» Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області, далі - КЗ «ЗЗСО I-II ст. с. Великий Острожок» Уланівської сільської ради.

  вул. 8 Березня, 1Б., с. Великий Острожок, Хмільницький район, Вінницька область, 22040

Найменування посади та умови оплати праці:

   Директор комунального закладу «Заклад загальної середньої освіти I-II ступенів с.Великий Острожок» Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області.

   Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».  

 

 Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:

      - Наявність громадянства України.

      - Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування ступеня не нижче магістра (спеціаліста).

      - Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

      - Знання чинного законодавства: Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»

      - Вільне володіння державною мовою.

      - Організаторські здібності.

      - Стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

 Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі:

    Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади комунального закладу «Заклад загальної середньої освіти I-II ступенів с.Великий Острожок» Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області

 особисто подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі;

- надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

   Документи подаються до відділу освіти, культури, молоді і спорту Уланівської сільської ради до з 8.00 год. 10 грудня 2021 р. до 17:00 год.   

30 грудня 2021 р.

Дата та місце початку конкурсного відбору:

Засідання конкурсної комісії відбудеться 12.01.2022 р. о 10.00 год. в приміщенні  відділу освіти, культури, молоді і спорту Уланівської сільської ради за адресою Вінницька область, Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, буд. 19.

Етапи проведення конкурсного відбору:

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

 • Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).
 • Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом. 
 • перевірка знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
 • оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 2 робочих днів після завершення конкурсного відбору)
 •   укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти (протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення)

   Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Хода Ольга Борисівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді і спорту Уланівської сільської ради, тел. 0972138609, e-mail: osvita.ulaniv@ukr.net

 

 

Інші статті

Всі статті