ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

  • 145

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АвтомобільнІ дороги України».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32054743.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 21036, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 27, тел. (0432) - 611-724; e-mail: ohorona_praci_oad@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП)  філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця (ДЕД)» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» - 22032, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Уланів, вул. Тарноградського, 27.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого  об’єкта.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Діяльність філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця»  не підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД). На даний час проммайданчик – Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП) філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» знаходиться  в існуючому стані, на існуючий земельній ділянці. Жодних робіт по реконструкції, розширенню, перепрофілюванню  чи збільшенню обсягів та номенклатури не передбачається. Залучення додаткових виробничих площ, використання додаткових земельних ресурсів не планується. Представлені документи для отримання дозволу на викиди оформлені виключно для існуючих джерел викидів (зварювальне та опалювальне обладнання) проммайданчика: ДРП по вул. Тарноградського, 27, у с. Уланів .

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Філія «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» спеціалізується з будівництва, експлуатації  та ремонту автомобільних доріг, а також виконує роботи з упорядження теріторій підприємств та установ.

Допоміжне виробництво  розміщено на проммайданчику Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП).  Виробнича потужність ДРП  не має матеріальних показників, але з іншого боку, опосередковано забезпечує стабільність роботи дорожньо-будівельних механізмів, автотранспорту та виробничого персоналу філії шляхом матеріально-технічного  забезпечення та створенням належних умов праці для утримання 47,0  км автодоріг.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На об’єкті розміщено 2 стаціонарних джерела забруднення атмосфери (зварювальний апарат, котел), сумарний розрахунковий викид забруднюючих речовин яких становить 1,0604 т/рік, у тому числі (т/рік): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,0019

т/рік

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

0,0003

т/рік

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)

0,01

т/рік

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

0,004

т/рік

Азоту(1) оксид (N2O)

0,0001

т/рік

Оксид вуглецю

0,005

т/рік

Вуглецю діоксид

1,038

т/рік

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

0,001

т/рік

Метан

0,0001

т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Підприємство відноситься до третьої групи підприємств, як об'єкт, який  не підлягає взяттю на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій не розроблялись та відсутні.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Підприємство відноситься до третьої групи підприємств, як об'єкт, який  не підлягає взяттю на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не розроблялись.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Вінницька обласна військова адміністрація, 21050, м. Вінниця, вулиця Соборна, 70, тел. (0432) 592 - 110.

Строки подання зауважень та пропозицій: Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір.

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ОТРИМАННЯ  ДОЗВОЛУ

ДЛЯ  ОЗНАЙОМЛЕННЯ  З  НЕЮ  ГРОМАДСЬКОСТІ

Нижченаведена нумерація підпунктів та таблиць пропозицій на отримання дозволу на викиди співпадає з нумерацією, що застосована у пп.3. (2.3) - 16 (2.16)  обгрунтовуючих документів, згідно «Інструкції...».

18.1. Опис промислового об`єкта наведен в розділі 3 (2.3).

Філія «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця (ДЕД)»  ДП «Вінницький облавтодор» спеціалізується з будівництва, експлуатації  та ремонту автомобільних доріг, а також виконує роботи з упорядження теріторій підприємств та установ.

Виробничі потужності підприємства знаходяться теріторіально на шістьох  проммайданчиках:

  • Адміністративно-виробничий комплекс   (АВК)  у м. Калинівка  Хмільницького району  Вінницької обл.  – допоміжне виробництво (забезпечення технологічних процесів основного виробництва);

  • Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП) у м. Калинівка  Хмільницького району  Вінницької обл.    - допоміжне виробництво (забезпечення технологічних процесів основного виробництва);

  • Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП) у  с. Сигнал  Хмільницького району  Вінницької обл.  – допоміжне виробництво (забезпечення технологічних процесів основного виробництва);

  • Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП) у  м. Хмільник Хмільницького району  Вінницької обл.  – допоміжне виробництво (забезпечення технологічних процесів основного виробництва);

  • Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП) у с. Уланів Хмільницького району  Вінницької обл.  – допоміжне виробництво (забезпечення технологічних процесів основного виробництва);

  • Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП) у  с. Махнівка  Хмільницького району  Вінницької обл.  – допоміжне виробництво (забезпечення технологічних процесів основного виробництва),

тому характеристика виробничої програми та потужності, а також обсягів випуску продукції, здійснюється окремо по виробництвам.

Внаслідок цього, обгрунтовуючі матеріали  щодо  обсягів викидів з метою отримання дозвілу на викиди, розробляються для шістьох проммайданчиків окремо, в даному випадку для проммайданчика: 

Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП)  у с. Уланів  Хмільницького району  Вінницької обл.  

18.1. 1. Виробнича структура об’єкта.

18.1.1.1. Основне виробництво –  на підприємстві відсутнє.

18.1.1.2. Допоміжне виробництво - має за метою забезпечення сталого технологічного процесу основного виробництва шляхом матеріально-технічного  забезпечення технологічного устаткування та створенням належних умов праці  виробничого персоналу.

Допоміжне виробництво  розміщено на проммайданчику Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП).  Виробнича потужність ДРП  не має матеріальних показників, але з іншого боку, опосередковано забезпечує стабільність роботи дорожньо-будівельних механізмів, автотранспорту та виробничого персоналу філії шляхом матеріально-технічного  забезпечення та створенням належних умов праці для утримання 47,0 км автодоріг.

18.2. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, наведені в розділі 9(2.9).

18.3. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва наведено у п. 11 (2.11).

18.4.  Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин наведено у п.14 (2.14) .

18.5. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені у п. 13 (2.13).

18.6.  Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації  для ознайомлення з    громадськістю.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «АвтомобільнІ дороги України».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32054743.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 21036, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 27, тел. (0432) - 611-724; e-mail: ohorona_praci_oad@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП)  філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця (ДЕД)» ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» - 22032, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Уланів, вул. Тарноградського, 27.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого  об’єкта.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Діяльність філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця»  не підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД). На даний час проммайданчик – Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП) філії «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» знаходиться  в існуючому стані, на існуючий земельній ділянці. Жодних робіт по реконструкції, розширенню, перепрофілюванню  чи збільшенню обсягів та номенклатури не передбачається. Залучення додаткових виробничих площ, використання додаткових земельних ресурсів не планується. Представлені документи для отримання дозволу на викиди оформлені виключно для існуючих джерел викидів (зварювальне та опалювальне обладнання) проммайданчика: ДРП по вул. Тарноградського, 27, у с. Уланів .

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Філія «Калинівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» спеціалізується з будівництва, експлуатації  та ремонту автомобільних доріг, а також виконує роботи з упорядження теріторій підприємств та установ.

Допоміжне виробництво  розміщено на проммайданчику Дорожньо-ремонтний пункт (ДРП).  Виробнича потужність ДРП  не має матеріальних показників, але з іншого боку, опосередковано забезпечує стабільність роботи дорожньо-будівельних механізмів, автотранспорту та виробничого персоналу філії шляхом матеріально-технічного  забезпечення та створенням належних умов праці для утримання 47,0  км автодоріг.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На об’єкті розміщено 2 стаціонарних джерела забруднення атмосфери (зварювальний апарат, котел), сумарний розрахунковий викид забруднюючих речовин яких становить 1,0604 т/рік, у тому числі (т/рік): 

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,0019

т/рік

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

0,0003

т/рік

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)

0,01

т/рік

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

0,004

т/рік

Азоту(1) оксид (N2O)

0,0001

т/рік

Оксид вуглецю

0,005

т/рік

Вуглецю діоксид

1,038

т/рік

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

0,001

т/рік

Метан

0,0001

т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Підприємство відноситься до третьої групи підприємств, як об'єкт, який  не підлягає взяттю на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій не розроблялись та відсутні.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Підприємство відноситься до третьої групи підприємств, як об'єкт, який  не підлягає взяттю на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не розроблялись.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Вінницька обласна військова адміністрація, 21050, м. Вінниця, вулиця Соборна, 70, тел. (0432) 592 - 110.

Строки подання зауважень та пропозицій: Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір.