ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ

  • 188

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ

 (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне некомерційне підприємство «Уланівський центр медико-санітарної допомоги» Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області ; вулиця Миру, 4Б с. Уланів Хмільницького району Вінницької області , 22032 ; код за ЄДРПОУ – 43908905 ; категорія замовника – комунальне підприємство.

 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Легкий цифровий рентгенодіагностичний комплекс, НК 024:2019 37626 Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова (ДК 021:2015 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини)

 3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-02-16-005769-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Легкий цифровий рентгенодіагностичний комплекс має відповідати медико-технічним вимогам України.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення:  річний кошторисом на 2023 рік» за КПКВК 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної ( медико-санітарної) допомоги»  

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

 Розрахунок очікуваної вартості у сумі 1 600 000,00 грн. (Один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ

Очікувану вартість предмету закупівлі було визначено за допомогою методу порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку.