Оперативна інформація станом на 12.00 04.03.2022 щодо російського вторгнення

  • 1025

Триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Основною метою противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів.

Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію.

На Слобожанщині підрозділи 20-ї армії противника намагаються продовжити наступу на Об’єднані сили на Новоайдарському та Сєверодонецькому напрямках.

На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь. Для поповнення втрат на Донеччині російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ до станції Іловайськ.

У Чорному морі морське угруповання ЧФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили Угруповання різнорідних сил ВМС, але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні суда та їх екіпажі.

Не покидаючи намірів заволодіти Чорноморським узбережжям, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. У рамках зазначеного у районі 40 км східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів.

Для організації мітингів «місцевих мешканців» в захоплених містах на тимчасово окуповані території АР Крим завезено до 80 представників російських ЗМІ та велика група «демонстрантів».

Імовірно, найближчим часом їх буде доправлено в Херсон для організації постановочних мітингів за участі пропагандистських ЗМІ, на "підтримку" зміни української влади на місцях та легалізації окупації.

Відбулись зміни в тактиці дій російських злочинців:

не виконавши завдання військового бліцкригу, російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України;

збільшено частку завдань із застосуванням підрозділів спеціального призначення у передмісті населених пунктів у якості штурмових підрозділів;

почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди;

російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська;

найближчим часом слід очікувати комплексне та масштабне поширення ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

Боротьба триває!!! Перемога буде за нами!!! Слава Україні!!!

The ninth day of the Ukrainian people heroic confrontation with the Russian military invasion is going on.

The second echelons and most of the operational reserves of the Russian Armed Forces were put into operation.

In Slobozhanshchyna, units 20A of the enemy continue to carry out attempts to continue the offensive on the Joint Forces in the Novoaydar and Severodonetsk directions.

In the Donetsk operational direction the enemy is trying to keep the encirclement around the city of Mariupol with the help of six BTGs. To minimize the negative effect of the losses in the Donetsk region, Russian curators began to bring Russian Armed Forces servicemen to the Ilovaisk station.

The main goal of the enemy remains the encirclement of Kyiv and the weakening of resistance in the blocked settlements. In the course of this task, groups of the RF Armed Forces exhausted most of the operational reserves and began to transfer additional forces and resources from the Southern and Eastern military districts.

In the Black Sea the Black Sea Fleet was withdrawn from naval bases with the task of striking the surface forces of the Navy forces, but more often civilian ships and their crews become the victims of Russian pirates.

Having an intention to take over the Black Sea coast, the enemy continues to prepare for the landing of marines in the region Zatoka - Chornomorsk. 40 km east from Chornomorsk there are two large landing ships of the occupiers.

Up to 80 representatives of the Russian media and a large group of "demonstrators" were set up in the occupied cities of the Autonomous Republic of Crimea to organize public gatherings of "local residents".

They will probably be sent to Kherson in the near future to organize fake rallies with the participation of propaganda media, to support the change of Ukrainian government on the ground and to legalize the occupation.

the use of airborne troops to ensure the construction of bridges over water obstacles has increased;

the Russian occupiers pay considerable attention to intensifying measures of psychological influence on the population and troops;

There have been changes in the tactics of Russian criminals:

failing to fulfill the task of military "blitzkrieg", the Russian Federation is turning to openly terrorist methods of conducting hostilities on the territory of Ukraine;

special units are used as assault units in the city suburbs;

in the near future we should expect a comprehensive and large-scale spread of fake news by the enemy, which will be carried out with the involvement of the full range of modern media.

We urge Ukrainians to be vigilant and careful, to believe in the Armed Forces of Ukraine and to use information from official and verified sources.

The struggle is going on !!! The victory will be ours !!!

Glory to Ukraine!!!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine