Прозорий бюджет (OpenBudget)

  • 1244

Фото без опису

Бюджетна система України ґрунтується на принципах єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності та результативності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості.

Для реалізації цих принципів Кабінетом Міністрів України було схвалено Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»(OpenBudget), метою якої є створення системи, що надасть доступ громадянам до інформації про публічні кошти на всіх стадіях планування та використання, забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість зворотного зв’язку та експертного обговорення.

Одним з головних модулів інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» є «Бюджет для громадян» - форма презентації основних бюджетних показників, спрямована на інформування широкого кола громадськості в доступній формі про основні цілі, завдання та пріоритети бюджетної політики, джерела наповнення бюджету, обґрунтування бюджетних витрат, планові і досягнуті результати використання бюджетних коштів.

Переглянути вищезазначені показники місцевого бюджету можливо за посиланням:  Open Budget - portal