Повідомлення про оглошення конкурсу

  • 723

Повідомлення про оголошення конкурсу

        Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Уланівська сільська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування –

- завідувач сектором юридичної та кадрової роботи Уланівської сільської ради (1 вакансія);

- начальник фінансового управління Уланівської сільської  ради (1 вакансія);

- головний спеціаліст (доходи) фінансового управління Уланівської сільської  ради (2 вакансії);

- головний спеціаліст (видатки) фінансового управління Уланівської сільської  ради (1 вакансії);

- головний спеціаліст, бухгалтер фінансового управління Уланівської сільської  ради (1 вакансії);

- головний спеціаліст ( соціальна громада) відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я Уланівської сільської ради (1 вакансія);

- головний спеціаліст ( нарахування допомог) відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я Уланівської сільської ради (1 вакансія);

- начальник відділу «Служба у справах дітей» Уланівської сільської ради ( 1 вакансія);

- головний спеціаліст відділу «Служба у справах дітей» Уланівської сільської ради ( 1 вакансія);

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Уланівської сільської ради такі документи :

- автобіографію у довільній формі;

- заяву про участь у конкурсі;

- згоду на збір та обробку персональних даних;

- заповнену особову  картку форми П2-ДС (з додатками) ;

- дві фотографії розміром 4 х 6 см ;

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування , у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

- копію паспорта;

- копію трудової книжки;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

 

        Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі,  основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: 22032, Вінницька область, Хмільницький  район, с. Уланів, вул. Миру, 9, на ІІ поверсі адмінприміщення Уланівської сільської ради. 

        Телефон для довідок: 3-13-42, 3-14-85.

 

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

завідувача сектором юридичної та кадрової роботи

Уланівської сільської ради

 

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої  юридичної освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста.

3. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 3 років.

4. Знання чинного законодавства: Конституції України, Законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», постанов, розпоряджень, наказів вищестоящих органів, нормативних документів з правової діяльності установи, а також  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  сектору юридичної та кадрової роботи.

5. Вільне володіння державною мовою.

6. Володіння основами діловодства.

7. Володіння персональним комп’ютером у режимі досвідченого користувача, вміння працювати  з фаховим програмним забезпеченням та офіційними сайтами ВРУ, КМУ та  Міністерств .

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

начальника фінансового управління  Уланівської  сільської ради

 

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста за економічним чи фінансовим напрямком.

3. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 3 років.

4.  Вміння працювати   в спеціалізованих бухгалтерських програмах (АІС – місцеві бюджети, М.E.D.О.C., LOGIKA, ІС-ПРО), в системі ПРОЗОРО, Е-data.

5. Знання чинного законодавства України, зокрема: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про запобігання корупції», інших законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів, методичних матеріалів фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практики застосування чинного законодавства з питань фінансів; державної політики з питань фінансів, основ економіки, організації праці та управління; порядку документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методів економічного аналізу; трудового, фінансового та господарського законодавства; інших підзаконних нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; сучасних технічних засобів і технологій обліково-обчислювальної роботи.

6. Вільне володіння державною мовою.

7. Вміння працювати на комп’ютері з фаховим програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача.

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

головного спеціаліста (доходи ) фінансового управління

Уланівської сільської  ради

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста за економічним чи фінансовим напрямком.

3. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 3 років.

4.  Вміння працювати   в спеціалізованих бухгалтерських програмах (АІС – місцеві бюджети, LOGIKA ).

5. Знання чинного законодавства України, зокрема: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про запобігання корупції», інших законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України; практики застосування чинного законодавства з питань фінансів; порядку документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; інших підзаконних нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; сучасних технічних засобів і технологій обліково-обчислювальної роботи.

6. Вільне володіння державною мовою.

7. Вміння працювати на комп’ютері з фаховим програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача.

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

головного спеціаліста  (видатки) фінансового управління

Уланівської сільської  ради

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста за економічним чи фінансовим напрямком.

3. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

4.  Вміння працювати   в спеціалізованих бухгалтерських програмах (АІС – місцеві бюджети, М.E.D.О.C., LOGIKA, ІС-ПРО), в системі ПРОЗОРО, Е-data.

5. Знання чинного законодавства України, зокрема: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про запобігання корупції», інших законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України; практики застосування чинного законодавства з питань фінансів; порядку документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; інших підзаконних нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; сучасних технічних засобів і технологій обліково-обчислювальної роботи.

6. Вільне володіння державною мовою.

7. Вміння працювати на комп’ютері з фаховим програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача.

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

головного спеціаліста, бухгалтера  фінансового управління

Уланівської сільської  ради

 

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста за економічним чи фінансовим напрямком.

3. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 3 років.

4.  Вміння працювати   в спеціалізованих бухгалтерських програмах (АІС – місцеві бюджети, М.E.D.О.C., LOGIKA, ІС-ПРО), в системі ПРОЗОРО, Е-data.

5. Знання чинного законодавства України, зокрема: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про запобігання корупції», інших законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України; практики застосування чинного законодавства з питань фінансів; порядку документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; інших підзаконних нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; сучасних технічних засобів і технологій обліково-обчислювальної роботи.

6. Вільне володіння державною мовою.

7. Вміння працювати на комп’ютері з фаховим програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача.

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

головного спеціаліста ( соціальна громада) відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я

Уланівської сільської  ради

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста за відповідним  напрямком.

3. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років.

4. Знання чинного законодавства, зокрема: Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про соціальні послуги», Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу.

5. Вільне володіння державною мовою.

6. Вміння працювати на комп’ютері з фаховим програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача.

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

головного спеціаліста ( нарахування допомог) відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров’я

Уланівської сільської  ради

 

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста за відповідним  напрямком.

3. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років.

4. Знання чинного законодавства, зокрема: Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Законів України: «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», постанови КМУ № 1751 від 27.12.2001  «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», № 848 від 21.10.1995 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», № 552 від 26.06.2019 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків» та інші законодавчі акти з питань соціального забезпечення, Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу.

5. Вільне володіння державною мовою.

6. Вміння працювати на комп’ютері з фаховим програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача.

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

начальника відділу «Служба у справах дітей»

Уланівської сільської  ради

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої освіти педагогічного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста.

3.Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій  незалежно від форми власності не менше 3 років.

4. Знання чинного законодавства, саме Конституції України,  Конвенції про права дитини, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону диинства», постанови КМУ №866 від 24.09.2008 р. «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,   а також  законодавчі акти, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерств України, інші нормативно-правові акти, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування.

5. Вільне володіння державною мовою.

6. Вміння працювати на комп’ютері з фаховим програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача.

 

Основні вимоги

до претендентів/кандидатів на заміщення вакантної  посади

посадової особи місцевого самоврядування

головного спеціаліста відділу «Служба у справах дітей»

Уланівської сільської  ради

1. Наявність громадянства України.

2. Наявність вищої освіти відповідного спрямування не нижче ступеня магістра або спеціаліста.

3. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій  незалежно від форми власності не менше 2 років.       

4. Знання чинного законодавства, саме Конституції України,  Конвенції про права дитини, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону диинства», постанови КМУ №866 від 24.09.2008 р. «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,  а також  законодавчі акти, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерств України, інші нормативно-правові акти, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування.

5. Вільне володіння державною мовою.

6. Вміння працювати на комп’ютері з фаховим програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача.