Що необхідно знати про колодязну воду

 • 368

Фото без опису ВСП Хмільницький РВ  ДУ «Вінницький ОЦКПХ МОЗ» здійснює постійний, як плановий, так і позаплановий, моніторинг якості та безпечності  питної води громадських та індивідуальних  шахтних колодязів, що використовується населенням  в якості джерела питного водопостачання. За результатами лабораторних досліджень 60% досліджених проб води не відповідність  вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними (по вмісту нітратів та загальній жорсткості) та 54,3% -  за мікробіологічними показниками (виявлені бактерії групи кишкової палички). 

       Вода шахтних колодязів це ґрунтова вода. А водоносні горизонти ґрунтових вод є не захищеними та  можуть бути забрудненні як бактеріальною мікрофлорою, в зв’язку з близьким розташуванням вигрібних ям, вбиралень, споруд та мереж каналізації, тваринницьких ферм, полів фільтрації, так і небезпечними хімічними речовинами, внаслідок використання на сільськогосподарських угіддях мінеральних добрив.  Ризик забруднення значно збільшується під час весняних злив та повенів. 

      За даними ВООЗ забруднена питна вода викликає 70-80% всіх наявних захворювань, які на 30% скорочують тривалість життя людини.

       Щоб запобігти виникненню захворювань питна вода повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»      (ДСанПіН 2.2.4-171-10) і бути безпечною в епідемічному та радіаційному  відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.

      Щоб уникнути забруднення води в колодязях, необхідно дотримуватися санітарних вимог, визначених ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» під час їх експлуатації та обслуговування.

       А саме:

 • колодязь не повинен розміщуватися в понижених, заболочених місцях та на ділянках де є загроза затоплення паводковими водами;

 • індивідуальний колодязь потрібно розміщувати на відстані не менш ніж 20 м, а громадський не – менш ніж 50 м від джерел можливого забруднення (вигрібних ям та вигрібних туалетів, гноєсховищ, каналізаційних споруд та мереж, звалищ побутових відходів тощо);

 • колодязь повинен бути ізольованим від проникнення поверхневого  стоку (дощових і талих вод); стінки колодязя повинні бути щільними, без шпарин; навколо  колодязя  необхідно  робити  “глиняний замок” глибиною 2 м та шириною 1м, з ухилом в бік від колодязя;

 • наземна частина колодязя  (оголовок),  влаштовується  не  менш  як на 0,8 м вище поверхні землі;

 • з метою захисту від засмічення оголовок повинен щільно закриватись кришкою з металу чи дерева;

 • зверху оголовка влаштовують дашок, навіс або оголовок вміщують у будку, навколо споруди повинні бути огорожа (радіусом не менше 2 м) з воротами (хвірткою) та стежка із твердим покриттям (від воріт до колодязя);

 • біля колодязя слід влаштовувати підставку для відер, для забору води з колодязя необхідно використовувати відро загального користування, заборонено використовувати для забору води індивідуальні відра;

 • не менш, як раз на рік необхідно проводити планове обстеження колодязів, поточний ремонт та чищення. Після кожного ремонту або чищення слід проводити дезінфекцію споруд і знезараження питної води та лабораторні дослідження;

 • власник колодязя повинен здійснювати лабораторний  контроль безпечності та якості питної з періодичністю, визначеною ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

 • у тому випадку, коли вода за результатами лабораторного контролю не відповідає вимогам, використовувати її для питних потреб забороняється; на колодязі слід вивісити інформаційну табличку “Вода для пиття не придатна”.

      Безпечність води, що споживається людьми  має визначальний  вплив на вирішення питання збереження та покращення здоров´я населення, продовження середньої тривалості життя.

Інші новини

Всі новини