Оголошується конкурс на створення офіційної символіки Уланівської територіальної громади!

 • 1210

Фото без опису  

 

У К Р А Ї Н А

УЛАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.08.2021  року                            с. Уланів                                        №115-ОС

 

Про оголошення конкурсу                                                                                                      на створення офіційної символіки

Уланівської територіальної громади

                                                

З метою збереження історичної та культурної спадщини сіл Уланівської сільської ради, утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки Уланівської територіальної громади (прапор, герб, логотип та гімн) з 04 серпня 2021 року по 31 серпня 2021 року.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Уланівської територіальної громади згідно із додатком 1.

3. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Уланівської сільської ради та її виконавчого комітету.

4. Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Уланівської територіальної громади згідно із додатком 2.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Т.в.о. сільського голови, секретар сільської ради                              Олександр Гоцуляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

 до розпорядження сільського голови

від ________2021 року  № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на створення офіційної символіки

Уланівської об'єднаної територіальної громади

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Уланівської територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Уланівської територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, тощо.

1.2. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області.

1.3. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 04.08.2021 р. по 23.08.2021 р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих – з 29.08.2021 по 30.08.2021;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 31.08.2021 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 10.09.2021 р.;

5 етап – затвердження  Уланівською  сільською радою офіційної символіки Уланівської територіальної громади.

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Уланівського сільського голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну,зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет  Уланівської сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

                                               ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Уланівської територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба, прапора, логотипу та гімну територіальної громади; 

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Уланівської територіальної громади;

- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;

- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, логотипа та гімн).

                                               ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;

– Адреса;

– Контактні телефони;

– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, та ін.).

                                               ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба, прапора, логотипу та гімну Уланівської територіальної громади

Герб територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Уланівської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населеного пункту, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села Уланівської сільської ради, серед інших населених пунктів.

Прапор територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Уланівської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

Логотип територіальної громади

4.1.5  Логотип повинен легко читатися, містити у собі оригінальний графічний елемент і текст із назвою територіальної громади та слоганом бренду.                                                                                                                                4.1.6.  Логотип має бути виконаний у кольоровому та чорно-білому рішеннях. Логотип повинен бути максимально спрощеним для виготовлення, без перевантаження зайвою інформацією. Логотип має відповідати технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіант. Гімн територіальної громади                                                                                      4.1.7  Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мають відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам. Допускається використання місцевих діалектизмів.                                                 4.1.8 Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність).                                                4.1.9 Текст гімну має бути покладений на музику та поданий з нотним записом.                                                                                                                    4.1.10 Учасники мають подати музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла з розширенням wav, mp3 в електронному вигляді або на електронному носії (СD-R диск, флеш-носій тощо).                                                                                                                       4.1.11 Текст і музика гімну громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції Біловодщини, прагнення його мешканців жити в незалежній українській державі.                                       4.1.12 Текст і музика гімну мають бути авторськими та не містити плагіату.

                                   V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба, прапора, логотипа та гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. З метою виготовлення ескізного проекту герба, прапора, логотипу та гімну-

 Учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися територіальною громадою села, міста, району чи області;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.

Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком села, району чи області, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Уланівської сільської ради на адресу: вулиця Миру,9, с. Уланів, Хмільницький р–н, Вінницька обл., 22032.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку ______________з поміткою у назві теми листа «Герб,  прапор, логотип та гімн Уланівської територіальної громади»

 

VIІ. Нагородження переможців конкурсу

7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та були затверджені Уланівською сільською радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету Уланівської сільської ради.

 

 

Т.в.о.сільського голови,                                                                                                             секретар сільської ради                                                                         Олександр Гоцуляк 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Виконавчому комітету

                                                                            Уланівської сільської ради

                                                                            ПІП______________________

                                                                            Адреса____________________

                                                                            __________________________

                                                                            тел._______________________

 

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки Уланівської територіальної громади

 

            Прошу мені дозволити взяти участь у конкурсі зі створення ескізу герба та прапора Уланівської територіальної громади. З умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки Уланівської територіальної громади ознайомлений(на) та погоджуюсь.

 

 

Дата                                                                                                    Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 2

до розпорядження сільського голови

від  __________ 2021 року № ____

 

 

С К Л А Д

комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Уланівської територіальної громади

 

 1. Якушевська Світлана Петрівна, заступник Уланівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії.
 2. Павлюк Інна Леонідівна – директор КЗ «Публічна бібліотека», секретар комісії;
 3. Гуменна Валентина Вікторівна – головний спеціаліст з юридичних питань, член комісії;
 4. Гуменюк Наталія Миколаївна – бібліотекар с.Вишенька (за згодою);
 5. Козюк Євгеній Іванович – краєзнавець, журналіст, член комісії (за згодою);
 6. Мариніч Василь Миколайович – учитель КЗ «ЗЗСО 1-ІІ ст.» с.Великий Остріжок, краєзнавець, член комісії (за згодою);
 7. Олійник Наталія Володимирівна - директор музичної школи, член комісії, (за згодою);
 8. Степанюк Віра Анатоліївна – заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «ОЗЗСО І-ІІІст.» с.Уланів, почесний краєзнавець, член комісії (за згодою)
 9. Ткач Володимир Васильович – директор КЗ «ЗЗСО І-ІІІ ст.» с.Зозулинці, член комісії (за згодою);
 10.  Швець Олена Іванівна – директор КЗ «Центр культури та дозвілля», член комісії (за згодою);
 11.  Шевченко Валентин Михайлівна – начальник відділу освіти, культури та спорту, член комісії.

 

 

Т.в.о. сільського голови,

секретар сільської ради                                              Олександр Гоцуляк