A A A K K K
для людей із порушенням зору
Уланівська територіальна громада
Вінницька область, Хмільницький район

Конкурс Комфортні Громади 2021-2022

вимоги до подання та розробки проєктів на конкурс Вінницької обласної Ради

 «Комфортні громади» у 2021-2022 роках.

 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРОЄКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ

 

1) інноваційний потенціал проєкту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності, в тому числі залучення громадськості до реалізації проєкту;

2) відповідність пріоритетним цілям та завданням Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року;

3) технологічна та фінансова обґрунтованість;

4) наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування або суб’єктів господарювання щодо їх розв'язання;

5) наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проєкту, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проєкту;

6) досвід попередньої участі в цьому та інших конкурсах, досвід реалізації грантових проєктів;

До участі в Конкурсі не допускаються проєкти в таких випадках:

- невідповідність змісту проєкту визначеним пріоритетним напрямам;

- невідповідність поданого проєкту вимогам, зазначеним у цьому положенні;

- недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

- виявлення недостовірної інформації щодо проєкту, ініціативної групи, автора, керівника, чи іншого, що може заважати реалізувати проєкт;

  • конкурсант подав заявку пізніше, ніж визначено оголошенням про Конкурс;
  • конкурсант подав проєкт, сума якого перевищує граничну вартість.

Не фінансуються проєкти, які передбачають:

  • отримання заробітної плати, винагород та інших компенсаційних виплат;
  • погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;
  • купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;
  • купівлю і ремонт техніки для особистих потреб громадських організацій, фізичних осіб, ОСББ та органів самоорганізації населення;
  • випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;
  • спрямування на політичну та виборчу діяльність;
  • отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги;
  • виконання робіт на об'єктах, які перебувають у приватній власності (окрім ОСББ).

У випадку ненадання рішення місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об'єктів) у термін, визначений Експертною радою, відповідний проєкт автоматично вибуває з числа учасників Конкурсу.

 

Методичні рекомендації щодо проведення І етапу

Конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні ГРОМАДИ»

 

Метою першого етапу конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні громади» (далі – Конкурс) є популяризація участі громадських ініціатив у житті та розвитку територіальної громади, підвищення рівня залученості громадян до вирішення соціальних та економічних проблем громади, зростання інформованості жителів про діяльність органів місцевого самоврядування та визначення найкращих проєктів, шляхом прямого волевиявлення жителів територіальної громади.

Термін проведення першого етапу конкурсу: 05 жовтня – 17 грудня 2021 року.

 1. Перший етап Конкурсу проводить Відбіркова комісія (далі -Комісія), затверджена розпорядженням голови сільської, селищної, міської ради (Додаток 1). Головою комісії має бути голова або заступник голови відповідної ради. До складу комісії можуть входити особи віком від 18 років із різних професійних галузей. Загальний склад комісії має налічувати від 5 до 9 осіб. Засідання вважається повноважним, якщо на ньому присутні більша половини від загального складу. Рішення приймаються більшістю голосів від складу комісії.
 2. Про проведення І етапу конкурсу повідомляє сільська, селищна, міська рада, шляхом розміщення оголошення на офіційному сайті громади та/або у соціальних мережах та інформаційних дошках.
 3. Подавати проєкти можуть фізичні особи віком від 18 років, які є громадянами України та проживають та/або зареєстровані у відповідній територіальній громаді.
 4. Прийом проєктів у 2021 році проводиться з 15 жовтня по 15 листопада у паперовому вигляді відповідно до затвердженої Форми проєкту (Додаток 2). Проєкт попередньо має отримати підтримку не менше 25 осіб – громадян України віком від 18 років, які є жителями громади і підтримують проєкт шляхом підпису в Додатку до Форми проєкту.
 5. Комісія, протягом 10 календарних днів з дня закінчення подання проєктів на І етап Конкурсу, здійснює перевірку проєктів на відповідність вимогам Конкурсу. Результати перевірки вносяться протокол і ці проєкти розміщуються на офіційному сайті громади та у соціальних мережах, інформаційних дошках з інформацією про проведення подальшого голосування.
 6. Голосування за проєкти відбувається з 25 листопада по 5 грудня 2021 року  (15 днів).
 7. Автори проєктів самостійно організовують інформаційні заходи щодо власних проєктів з метою отримання якомога більшої підтримки жителів громади.
 8. Голосувати мають право жителі територіальної громади віком від 18 років.
 9.  Одна людина може проголосувати один раз за один проєкт.
 10.  Голосування за проєкти здійснюється шляхом заповнення бланку для голосування в пунктах голосування (час для голосування, кількість, місце голосування та його адреса встановлюються Комісією) і повідомляється жителям громади через публікації на сайті, дошках оголошень тощо.
 11.  Результати голосування по кожному окремому проєкту підсумовуються і зазначаються у протоколі засідання Комісії. Проєкти, що набрали найбільшу кількість голосів жителів громади допускаються до участі у ІІ етапі Конкурсу.
 12. До участі в ІІ етапі Конкурсу приймаються не більше 4-х проєктів від територіальної громади з населенням 10 тис жителів та більше та не більше 2-х проєктів від територіальної громади з населенням менше 10 тис жителів.
 13. Якщо проєкти набрали однакову кількість голосів, то рішення приймається Комісією, шляхом голосування.
 14. 2 Проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами І етапу Конкурсу, підлягають для оформлення та подання на ІІ етап Конкурсу відповідною місцевою радою до 17 грудня 2021 року.

 

Проведення ІІ етапу конкурсу «комфортні громади»

 

Проєкти, які були відібрані на І етапі Конкурсу подаються на ІІ етап до 17 грудня 2021 року в повному обсязі та зі всіма додатками, відповідно до Положення про Конкурс та цих Вимог. Проєкти подаються в паперовому (за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 70) та електронному вигляді на електронну пошту vinkonkursrg@gmail.com (одним документом pdf формату). Окрім того заповнюється електронна форма реєстрації проєктів, яка буде доступна після 25 листопада на сайті Вінницької обласної Ради.

 

 • Заяви, які надійшли до Дирекції Конкурсу після встановленого терміну, не розглядаються.
 • Усі подані до Дирекції Конкурсу матеріали, незалежно від результатів розгляду, заявникам не повертаються.
 • Протягом 18 робочих днів Дирекція Конкурсу проводить аналіз поданих заяв на відповідність технічним вимогам та комплектність. У разі виконання вимог Конкурсу всі матеріали передаються для проведення експертної оцінки Виконавчому адміністратору Конкурсу.
 • Протягом 20 днів з моменту передачі заяв на експертну оцінку Виконавчий адміністратор Конкурсу проводить ознайомлення та оцінювання кожної заяви із зазначенням бальної оцінки відповідно до форми Листа оцінювання проєкту (Додаток 5). Ознайомлення з проєктами проводиться шляхом публічного презентування по давачем свого проєкту (графік презентацій буде повідомлений Виконавчим адміністратом).
 • Після завершення оцінювання Виконавчий адміністратор Конкурсу передає зведену таблицю із зазначенням бальної оцінки по кожному з проєктів до Дирекції Конкурсу для ознайомлення Експертної ради та визначення проєктів-переможців.
 • Експертна рада протягом 10 днів з моменту офіційної передачі результатів експертної оцінки проєктів проводить ознайомлення з ними та за необхідності може звернутись до Виконавчого адміністратора Конкурсу щодо надання розгорнутої оцінки по окремих проєктах.
 • По завершенню ознайомлення з результатами оцінювання Експертна рада проводить засідання, на якому визначається перелік проєктів-переможців та обсяг їх фінансування.
 • Рішення Експертної ради щодо визначення проєктів-переможців оформлюється протоколом, який передається до Дирекції Конкурсу і Виконавчого адміністратора Конкурсу та є підставою для оголошення результатів.
 • Повідомлення про результати Конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.
 • Переможцеві Конкурсу надсилається типова угода між ним та Вінницькою обласною Радою з реалізації проєкту. Угода підписується відповідними сторонами. Термін укладання угоди не повинен перевищувати 15 днів з дати оголошення результатів Конкурсу. В Угоді передбачається пункт щодо надання згоди переможцем конкурсу на проведення зовнішнього незалежного аудиту за результатами реалізації проєкту у разі потрапляння відповідного проєкту до вибірки проєктів, які підлягатимуть аудиту.
 • Після підписання Угоди з Дирекцією Конкурсу заявник розпочинає реалізацію проєкту відповідно до поданої заяви та бюджету.
 • Всі зміни, необхідність внесення яких виникає під час реалізації проєкту, мають бути письмово погоджені з Дирекцією Конкурсу не пізніше ніж за 5 робочих днів до їх впровадження.
 • Переможець Конкурсу зобов’язується до вчасного оформлення та надання Дирекції Конкурсу щомісячного та підсумкового фінансового звіту (до 31 січня 2023 року) із зазначенням виконаних робіт та заходів і сум запланованого, виділеного та освоєного фінансування.
 • У разі необґрунтованого невиконання робіт і заходів проєкту та ненадання звітності протягом більше ніж 3 місяців Експертна рада може прийняти рішення про припинення фінансування цього проєкту та відкликання виділених коштів до обласного бюджету.
 • Переможці конкурсу зобов’язані виготовити та встановити інформаційну табличку встановленого зразка із зазначенням назви Конкурсу (зразок таблички буде надано переможцям конкурсу після оголошення результатів).
 •  Переможці, які не надали належним чином оформлений фінальний звіт за проєктом у визначені терміни, не будуть допущені до участі в конкурсі у наступному році.

 

Перелік документів, що мають бути подані до Дирекції Конкурсу.

 

 • заява та реєстраційна картка проєкту (Додаток 3);
 • форма проєкту (Додаток 2);
 • за наявності фінансового внеску третіх сторін (кошти фізичних осіб та спонсорів) – належно засвідчені гарантійні листи про зобов’язання щодо виділення коштів з чітко зазначеною назвою проєкту та сумою;

- документи, що обґрунтовують видатки в рамках проєкту: проєктно-кошторисна документація (ПКД, за наявності), проєкт ПКД, комерційні пропозиції, які надаються як додаток до бюджету);

- довідка про балансоутримувача про правовий статус нерухомого майна; 

- фото об’єкта;

- список осіб, які підписами підтримали проєкт;

- копія розпорядження про створення відбіркової комісії з персональним складом (Додаток 1) та протокол про відбір проєктів до ІІ етапу Конкурсу;

- копія рішення сесії відповідної ради про участь в конкурсі та гарантування співфінасування в 2022 році (Додаток 4). Відповідне рішення має бути не пізніше терміну закінчення технічного відбору проєктів на ІІ етапі Конкурсу.

Для переможців Дирекція конкурсу може встановлювати окремо додаткові терміни подання рішень сесій органів місцевого самоврядування щодо забезпечення співфінансування проєктів.

 

 

ДОДАТКИ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь