A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Уланівська сільська рада
Вінницька область, Хмільницький район

Документи

ПОГОДЖЕНО                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова адмінкомісії при виконкомі                                                                 Директор КП «Уланівкомунсервіс»

Уланівської сільської ради

Цоколено К.Б________________                                                                      ________________М.І.Карпишин

«___»_______________ 2020 року                                                                     «___»_______________ 2020 року

 

 

Посадова інструкція

інспектора по благоустрою КП«Уланівкомунсервіс»

 

Загальні положення

 1. Інспектор - посадова особа КП «Уланівкомунсервіс » Уланівської сільської ради  наділена повноваженнями із здійснення контролю за станом благоустрою території сіл Уланів, Пагурці, Воронівц, Тараски, Чепелі, виконанням Правил благоустрою території  , а також притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою.
 2. Інспектор у своїй трудовій діяльності діє на засадах законності та гуманізму, дотримуючись норм права, передбачених Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Водним кодексом України, Земельним Кодексом України, Кодексу Цивільного захисту України, Законами України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", „Про благоустрій населених пунктів", „Про охорону навколишнього природного середовища", „Про відходи", „Про регулювання містобудівної діяльності", „По санітарно - епідеміологічне благополуччя населення України", „Про захист прав споживачів", Правилами благоустрою території с.Уланова Хмільницького району Вінницької області , іншими нормативно - правовими актами.
 3. Інспектор у своїй трудовій діяльності підпорядковується начальнику комунального підприємства «Уланівкоунсрвіс» Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області, та голови адмінкомісії при виконкомі
 4. Інспектор призначається і звільняється за погодженням з головою адмінікомісії при виконкомі Уланівської сільської ради

     

Права інспектора комунального підприємства «Уланівблагоустрій » Уланівської сільської ради Хільнцького району Віннцької області

Інспектору при виконанні покладених на нього обов'язків надається право:

- вимагати від громадян та службових осіб, які порушують громадський порядок, правила благоустрою сіл, правила торгівлі та інші рішення Сільської ради та її виконавчих органів на території сіл, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень, виносити на місці усні попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог, застосовувати передбачені законодавством заходи примусу;

- роз’яснювати громадянам, представникам підприємств, установ та організацій норми чинного законодавства в сфері благоустрою;

- складати протоколи про адміністративні правопорушення, акти обстеження місця порушення;

- у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, передавати матеріали на розгляд тих органів, які мають на це право, громадських об'єднань або трудових колективів;

- у відповідності до ст. 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, проводити кіно-, фото- та звуко- фіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень, технічними приладами, що знаходяться на балансі КП «Уланівкомунсервіс», або у власності інспектора.

- при наявності посвідчення безперешкодного доступу на будівельні майданчики (об'єкти будівництва, нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та реставрації) для отримання інформації про наявність дозволу на виконання будівельних робіт, виданого інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю;

- повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення;

- вносити відповідним державним органам, органам місцевого самоврядування, громадським об'єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям, жителям Уланівської терторіальної громади обов'язкові для розгляду інформації та пропозиції про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

- відповідно до своєї компетенції, залучати при потребі Дільничого , щодо обмеження або заборони доступу громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки;

- вимагати від громадян і організацій усунення порушень правил утримання шляхів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних шляхах, якщо при цьому не додержуються вимоги по забезпеченню громадської безпеки або порушуються правила благоустрою сіл;

- користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безоплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам (за їх згодою);

- при порушенні законодавства з питань благоустрою особами з використанням автотранспортних засобів повідомляти відділ поліції Головного управління Національної поліції України в Вінницькій області про порушення

- спільно з відділом поліції Головного управління Національної поліції України в Вінницькій області реагувати на порушення правил паркування транспортних засобів з порушенням законодавства про благоустрій;

- здійснювати заходи, пов'язані з благоустроєм сіл;

 

Обов'язки інспектора КП «Уланівкомунсервіс» Уланівської сільської ради  Хмільницького району Вінницької області

5. Інспектор відповідно до покладених на нього завдань зобов'язаний:

- у практичній діяльності проявляти високу культуру, такт та повагу до законних свобод та прав людини і громадянина;

- при здійсненні своїх повноважень, мати посвідчення особи встановленого зразка з підписом начальника КП «Уланівкомунсервіс», дотримуватися службової дисципліни;

- приймати і реєструвати заяви й повідомлення про адміністративні правопорушення;

- припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах по них в межах передбачених повноважень;

- виявляти причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення.

- повідомляти відповідним державним органам і громадським об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, рятування людей і надання їм допомоги.

 

- контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій.

- контролювати додержання законодавства у сфері благоустрою, самовільного будівництва, забезпечувати належний порядок на вулицях, площах, тощо;

- контролювати дотримання правил благоустрою у селах, Уланів, Пагурці, Воронівц, Тараски, Чіпелі;

- забезпечувати виконання рішень сільської ради та її виконавчих органів, прийнятих ними в межах своєї компетенції;

- надавати допомогу у виконанні рішень Сільської ради та її виконавчих органів іншими установами і організаціями, виконувати рішення сільської ради та її виконавчих органів з питань, що входить до їх компетенції;

- проводити перевірки з питань додержання законодавства у сфері благоустрою, самовільного будівництва, за наказом керівника комунального підприємства «Уланівкоунсервіс»,  голови виконкому Уланівської сільської ради та голови адмінкомісії 

- володіти навиками надання першої медичної допомоги.

 

Відповідальність інспектора Комунального підприємства «Уланівкомунсервіс» Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області

9. Інспектор несе відповідальність:

- за невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків , передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством України;

- за скоєні в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

- за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим , кримінальним та цивільним законодавством України;

 

*************************************

                                                                                                                                                            

У К Р А Ї Н А

УЛАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  №133

25.11.2011 року                                                                 8 сесія 6 скликання

Про затвердження Правил благоустрою і утримання

території населених пунктів Уланівської сільської ради

та дотримання в них належного санітарного стану.

 

         З метою утримання території населених пунктів Уланівської сільської ради в належному  стані, її санітарного очищення, недопущення несанкціонованих сміттєзвалищ побутових відходів, приведення в належний стан об’єктів благоустрою сіл та створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців населених пунктів, у відповідності до вимог Законів України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про охорону навколишнього середовища”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, керуючись ст. 25 та п. 44 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                    В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити „Правила благоустрою і утримання території населених пунктів Уланівської сільської ради та дотримання в них санітарного стану” (додаток 1).
 2. Керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичним особам-підприємцям та громадянам забезпечити суворе дотримання установлених „Правил”.
 3. Секретарю сільської ради Задорожнюк Л.Г. оприлюднити дане рішення та „Правила благоустрою і утримання території населених пунктів Уланівської сільської ради та дотримання в них санітарного стану”  шляхом розміщення  інформації на офіційному сайті Уланівської сільської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, адреса: Ulaniv-rada.at.ua.
 4. Це рішення та „Правила благоустрою і утримання території населених пунктів Уланівської сільської ради та дотримання в них санітарного стану”  набувають чинності з дня їх оприлюднення.
 5. Контроль за дотриманням „Правил благоустрою і утримання території населених пунктів Уланівської сільської ради та дотримання в них санітарного стану” покласти на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Уланівської сільської ради.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань зміцнення законності,  правопорядку,  права комунальної власності, регулювання та  реформування земельних відносин (голова комісії Дрончак О.Л.)

                  

  Сільський голова                                 С.І.Голубенко

Додаток 1

до рішення 8 сесії сільської

ради 6 скликання

від 25.11.2011 р. №133

 

Правила благоустрою і утримання території населених пунктів Уланівської сільської ради та дотримання в них  належного санітарного стану.

 

1. Загальні положення

Правила благоустрою території населених пунктів Уланівської сільської ради  (далі – Правила) розроблені з врахуванням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою села і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селі здійснює комунальне підприємство „Уланівський ККП”.

Управління у сфері благоустрою села здійснює виконавчий комітет Уланівської сільської ради.

Рішення сесії Уланівської сільської ради щодо благоустрою села є обов’язковим для виконання розміщеними на території села  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

 

 

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів

у сфері благоустрою населеного пункту

 

Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території села.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх через наглядну агітацію.

Внесення змін до Правил  здійснюється сесією Уланівської сільської ради у встановленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

 

3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері

благоустрою населеного пункту

Органи самоорганізації населення (вуличні та сільський комітети) мають право:

-    вносити в установленому порядку на розгляд Уланівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

-    організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою села;

-    здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

-    інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою села;

-    вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою

4.1.   До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

4.2.   Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян,  керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території села.

4.3.   Межі об’єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються виконавчим комітетом сільської ради у відповідності з договором, який укладається між власником об’єкта благоустрою та комунальним підприємством.

4.4.   Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку,спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Уланівської територіальної громади, виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом сільської ради.

4.5.   Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

4.6.   Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом сільської ради.

4.7.   Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки.

4.8.   Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквар-тирних житлових будинків та належних до нього будівель і споруд прово-диться мешканцями даного будинку, або Уланівським комунальним підприємством відповідно до договору на утримання та благоустрій прибудинкової території, укладеного з кожним квартиронаймачем

4.9.   Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводяться комунальним підприємством.

 

5. Заходи з реалізації Програми благоустрою

території населеного пункту

Реалізація Програми благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

5.1.   Щорічно розробляються і затверджуються заходи з благоустрою села на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території села.

5.2.   В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

5.3.   Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

5.4.   Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд  здійснюється за рахунок коштів забудовників.

5.5.   Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.6.   Підприємства, установи, організації та мешканці села можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до благодійного фонду сільської ради.

5.7.   Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою села  несе комунальне підприємство та виконавчий комітет.

 

6. Вимоги до впорядкування території населеного пункту

 

6.1 Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту

 

6.1.1 Підприємства, організації та установи мають право:

 

-    брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

-    вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її нецільового використання;

-    вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи,

-    брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

-    виносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

 

6.1.2 Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

-    утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

-    утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору комунальним підприємством об’єкти благоустрою та прилеглі території;

-    усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

-    усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-    проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Уланівської сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

-    у процесі утримання  об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи  щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

-    відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

 

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

 

6.2 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

населеного пункту

 

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

-    користуватись об’єктами благоустрою села;

-   брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

-    вносити на розгляд виконавчого комітету та сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

-    отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

-    брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

-    вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

-    звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

 

6.2.2 .Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

 

-    утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

-    дотримуватись правил благоустрою території села;

-    не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;

-    проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади села;

-    своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

-    складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

-    споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води та не менше 10 метрів від земель загального користування;

-    утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

-    на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту , а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

 

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту  забороняється:

-    вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

-    засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

-    псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

-    порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

-    випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

-    вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

-    мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

-    здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

-    порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

-    порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

 

6.3 Організація утримання зелених насаджень на території села

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

-    на об’єктах комунальної власності - комунальне підприємство “Уланівський ККП”;

-    на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;

-    на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з комунальним підприємством та виконавчим комітетом Уланівської сільської ради.

Охорона зелених насаджень населених пунктів Уланівської сільської ради є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

 

6.4 Організація санітарного очищення території села

 

6.4.1 Формування системи санітарного очищення території населеного пункту, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення здійснюється комунальним підприємством „Уланівський ККП”.

6.4.2.          Загальносільським санітарним днем на території села Уланів  встановлюється кожна остання  п’ятниця  місяця.

6.4.3.          Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території населених пунктів сільської ради покладається на комунальне підприємство “Уланівський ККП”.

 

 1. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту

Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи і організації на умовах договору, укладеного з комунальним підприємством, можуть здійснювати часткове фінансування закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

 1. Перелік установлених законом обмежень на використання

земельних ділянок об’єктів благоустрою

 

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

-    виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи, встановлювати огорожу території, що межує з землями загального користування без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

-    пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі ;

-    вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

-    складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

-    самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

-    встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

-    випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

-    розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

-    кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

-    наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

-    самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

 

 

 

 1. Контроль за дотриманням Правил благоустрою

території населених пунктів Уланівської сільської ради

6.7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Хмільницькою районною державною адміністрацією.

6.7.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території населених пунктів здійснюють Уланівська сільська рада та її виконавчий комітет.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території села здійснюється шляхом:

-    проведення перевірок територій;

-    розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-    участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Уланівської сільської ради;

-    подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

 

 1. Відповідальність за порушення Правил благоустрою

населеного пункту

До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

-    порушенні Правил благоустрою населених пунктів сільської ради (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-    знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-    порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-    порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-    самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

-    пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

 

 

 

Секретар сільської ради                                     Л.Г.Задорожнюк                                                    

 

 

*************************************

Адміністративна відповідальність за порушення правил благоустрою:

 

Кодекс України "Про адміністративні правопорушення":

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 152 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону № 1825-VI від 21.01.2010};

 

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами озеленення; пошкодження дерев і чагарників за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 153 із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-ВР від 06.03.96№ 55/97-ВР від 07.02.97, № 2924-VI від 13.01.2011; в редакції Закону № 2531-VIII від 06.09.2018}

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь